مراحل رشد جنین در دوره جوجه کشی

مراحل رشد جوجه در تخم
4.2/5 - (37 امتیاز)

برای اینکه بهتر بتوانید دلیل جوجه درآوری پایین را درک کنید، باید با مراحل جوجه کشی روزانه رشد جنین در تخم، آشنا باشید. این موضوع به پرورش دهنده و یا اپراتور دستگاه هچ اجازه می‌دهد تا تشخیص دهد که جنین ها در چه مرحله/سنی می‌میرند. این اطلاعات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که با نتایج ناامید کننده و بدی در پایان دوره جوجه کشی روبرو می‌شوید.

دما، رطوبت، اکسیژن دهی و چرخش تخم همگی از عواملی هستند که سبب رشد جنین مرغ، بلدرچین و دیگر پرندگان می‌شوند. زمان طی کردن مراحل مختلف رشد، در دوره های جوجه آوری انواع طیور متفاوت است. نطفه داخل تخم می‌تواند به صورت سنتی و در زیر پرنده مادر رشد کند و یا در داخل دستگاه جوجه کشی، و در شرایط ایده آل به رشد خود ادامه دهد تا به جوجه تبدیل شود. مراحل جوجه کشی ۲۱ روز به طول می انجامد که ما در این مقاله اتفاقات هر روز را مرور می کنیم.

مراحل جوجه کشی و رشد جوجه در تخم

زمانی که تخم های نطفه دار را داخل دستگاه قرار داده و دما و رطوبت کابین به مقدار مناسب رسید، یا اینکه تخم ها در زیر پرنده کرچ قرار بگیرند، تغییرات داخل تخم شروع می‌شوند. در ادامه تغییرات ایجاد شده از اولین روز تا روز ۲ ۱جوجه کشی را به ترتیب شرح می‌دهیم.

روز اول: در این روز آثاری از رشد در مناطق Pellucida و Opaca در بلاستودرم مشاهده می‌گردد. در ضمن آثار تشکیل بافت های عصبی، طناب عصبی و دستگاه گوارش به همراه تغییرات اولیه و نارس شکل گیری نمایان می‌شوند.

مراحل و تعداد روز جوجه کشی

روز دوم: در این روز آثار اولیه پیدایش قلب و سیستم گردش خون و عروق اولیه در غشاء کیسه زرده دیده می‌شود. به علاوه رشد مغز ادامه یافته، نشانه های ابتدایی، تشکیل کیسه آمنیون آشکار می‌گردد.

روز سوم: در این روز کیسه آمنیون به طور کامل جنین را در بر می‌گیرد. پاها و ساختار جمجمه شکل می‌گیرند. کیسه آلانتوئیس تشکیل شده و اولین حرکات غیرفعال جنینی مشاهده می‌شود. همچنین قلب شروع به تپش کرده و رگ های خونی واضح تر هستند.

روز چهارم: در این زمان کیسه آلانتوئیس در ناحیه پشتی کیسه آمنیون به وجود می‌آید. در این حالت جنین در طرف چپ این کیسه قرار گرفته و اولین ارتباط بین کیسه کوریون و آلانتوئیس در این روز برقرار می‌گردد. به علاوه رنگدانه بستن (پیگمانتاسیون) چشم ها نیز در این روز اتفاق می‌افتد.

روز پنجم: در این روز دستگاه گوارش رشد بیشتری یافته و قسمت های مختلف آن تفکیک یافته تر می‌شوند. در ضمن غدد تناسلی، آرنج و زانو ها شکل می‌گیرند.

روز ششم: بال ها و پاها به همراه انگشتان و پنجه ها به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده‌اند. در این روز منقار نیز ساختار کامل خود را کسب کرده و حرکات ارادی جنین شروع می‌شوند.

روز هفتم: در این روز ناحیه ای بر روی نوک به نام دندان تخم که مسئول شکستن پوسته تخم در هنگام خروج جوجه از تخم می‌باشد به خوبی مشاهده می‌شود. حفره بطنی به علت رشد اندام های داخلی، برجستگی قابل ملاحظه ای پیدا می‌کند. همچنین تاج شروع به رشد کرده و منقار کمی سفت تر می‌شود.

روز هشتم: اندازه پر ها نمایان شده و بالا و پایین نوک پرنده هم اندازه می‌شوند. استخوان ها نیز در این روز شروع به آهکی شدن می‌کنند.

روز نهم: در این روز جنین داخل تخم شکل کامل یک پرنده را کسب می‌کند. سر رشد بیشتری یافته و جوجه در تخم می‌تواند دهان خود را باز کند. کیسه کوریو آلانتوئیس در ارتباط با پوسته کامل می شود.

روز دهم: در این روز جنین در سمت راست قرار می‌گیرد. انگشتان و چشم ها کاملا تشکیل شده اند و منقار در شرف ساخته شدن خواهد بود. ناخن ها و پنجه پا نیز مشخص می‌شوند.

مراحل رشد جنین در تخم مرغ

رشد اندام های جوجه در تخم

روز یازدهم: رشد اندام های داخلی بیشتر و تکمیل تر شده و پر های دم معلوم می‌شوند.

روز دوازدهم: پا ها و پنجه شکل گرفته و پر های جنین کاملا دیده خواهد شد. کیسه سفیده شکل گرفته، جذب و مصرف پروتئین های آن آغاز می‌گردد.

روز سیزدهم: انتقال چربی ها از کیسه زرده بیشتر خواهد شد. روی پاها و ناخن ها در این روز فلس مشاهده می‌شود و پرها نقاط کمی از بدن را پوشش می‌دهند.

در روز چهاردهم: سر جنین شروع به حرکت می کند تا بتواند موقعیت مناسب خود را در راستای محور بزرگ تخم به دست آورد.

روز پانزدهم: روده ها به داخل بدن کشیده شده و جنین رشد خود را کامل تر می‌کند.

روز شانزدهم: ناخن و منقار در این روز تکامل بیشتری پیدا می‌کنند. بدن جنین از پر پوشیده شده و مصرف سفیده تقریبا به اتمام خواهد رسید و زرده به عنوان منبع تغذیه به کار گرفته خواهد شد.

روز هفدهم: مایع جنینی داخل تخم کاهش یافته و سر بین پاها قرار می‌گیرد.

در روز هیجدهم: تقریبا جنین کاملا رشد کرده و کیسه زرده در بیرون جنین باقی مانده، همچنین سر در زیر بال راست قرار می‌گیرد.

روز نوزدهم: کیسه زرده جذب جنین شده و مایع جنین کاملا از بین می‌رود، همچنین پرنده بیشتر فضای تخم را اشغال می‌کند.(به غیر از کیسه هوا)

روز بیستم: کیسه زرده کاملا جذب شده و جنین به جوجه تبدیل می‌شود، همچنین با شش هایش شروع به نفس کشیدن کرده و سعی در شکستن تخم برای خارج شدن می‌کند.

روز بیستم و یکم: فعالیت برای خروج از تخم به طور کامل فعال می‌شود. جوجه کاملا از تخم خارج شده است.

به طور خلاصه مراحل شکل گیری جوجه را در جدول زیر مشاهده می کنید.

مرحله اول جوجه کشی رشد اعضای بدن
روز اول تشکیل جنین ، ظهور لوله های اولیه ، ستون فقرات ، اعصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکیل بینی ، بالها و پاها
روز چهارم تشکیل زبان
روز پنجم تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی
روز ششم تشکیل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکیل پرها
روز دهم تشکیل منقار
روز سیزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلس ها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنین در موقعیت اصلی خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار     می گیرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفیده
روز هفدهم کاهش مایع آمنیون
روز نوزدهم ورود کیسه زرده به حفره بدنی
روز بیستم جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا  پوسته سوراخ می شود.
روز بیست و یکم خروج جنین از تخم

روز بیرون آمدن جوجه

بعد از گذشت ۲۰ تا ۲۱ روز پس از رشد جنین در تخم، کیسه زرده بطور کامل به حفره بدن وارد می‌شود. تمامی نواحی جنین در تماس با پوسته قرار گرفته و ناف شروع به بسته شدن می‌کند. بعد از آن منقار جوجه غشا داخلی پوسته را سوراخ کرده و وارد اتاقک هوایی می شود و بعد جوجه مقداری هوا تنفس می کند و دستگاه تنفس شروع به فعالیت می‌کند.

بعد با منقار به پوسته ضربه زده و سعی می‌کند که از هوای خارج تنفس نماید. در این زمان ریه ها کاملا فعال می‌شوند. توجه داشته باشید که بعد از خروج جوجه ها از تخم (هچ) آنها باید به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در داخل دستگاه جوجه کشی بمانند و بعد از این مدت جوجه ها را به اتاقی با دمای نسبی ۳۲ درجه تا هفته اول پرورش منتقل نمایید. به یاد داشته باشید طبق اصول نگهداری از جوجه های تازه هچ و یک روزه تا ۴۸ ساعت نیازی به تغذیه ندارند، زیرا مواد مغذی مورد نیازشان را از زرده به دست آورده‌اند.

نظرات کاربران
 • جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ at ۱۹:۱۸
  Permalink

  من پنج تا جوجه گذاشتم ولی هنوز یکیشون بیرون اومده و۲۱ روز دار از دوران جوجه کشی میگذره

  Reply
  • شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ at ۱۲:۳۷
   Permalink

   سلام
   مابقی تخم ها بدون نطفه و یا ضعیف هستند/

 • دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۵:۱۶
  Permalink

  سلام من ۱۰ تا تخم تو دستگاه گزاشتم و امروز روز ۲۱ ام هست ولی هیچ کدوم نشکسته ولی ما روز ۶ ام رگه ها رو دیدم

  Reply
  • سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۰:۰۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   احتمالا نطفه ضعیف می باشد و باید کمک کنید تا اگر جوجه کامل تشکیل شد باید هر نیم ساعت اسپری نمایید ( آب با دمای ۳۷ درجه ) تا به مرور هچ شوند. لازم به ذکر است ، بعد از سوراخ کردن تخم اگر خون آمد دیگه ادامه ندهید تا به مرور تکامل انجام شود.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۱
  Permalink

  سلام روزتون بخیر
  من ۶ تا از تخم مرغ رو توی دستگاه جوجه کشی گذاشتم وروز ۱۷ که باچراغ قوه نگاه کردم جوجه تشکیل شده بود تخم ها همه سنگینند ولیامروزکه روز ۲۱ شون است ول جوجها از تخم بیرون نیومدند میشه یک علت ان رو بگیم وه اینکه چه کار کنیم تا جوجه در بیا ید

  Reply
  • چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی دوتا تخم را بشکنید اگر جوجه در حال رشد بود باید کمک کنید تا هچ شوند.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۶
  Permalink

  سلام وقت بخیر

  من نو دستگاه جوجه کشی تخم گذاشتم امابعد۲۴روزهم گذشته ولی جوجه ای پدید نیومده

  Reply
  • چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بصورت رندوم در هر طبقه میانگین دو تا تخم را به آرومی بشکنید. اگر نطفه ضعیف باشد باید کمک کنید هر نیم ساعت اسپری آب ولرم بر روی تخم بپاشید تا کمک کرده باشید هچ شوند.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۷
  Permalink

  سلام وقت بخیر.من ۲۴ روزتخم دردستگاه جوجه کشی گذاشتم اما هنوزتخم مرغی پدید نیومده میشه راهکاربدین

  Reply
  • پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ at ۱۶:۱۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   چند تا از تخم ها رو از طبقات مختلف سوراخ کنید اگر خراب بود و یا جوجه مرده بودن باید تخم ها رو دور بریزید. و یا غیر از آن جوجه در حال تکامل شدن بود باید کمک کنید و هر نیم ساعت بر روی تخم های داخل دستگاه اسپری آب ولرم ( ۳۷ درجه ) بزنید تا به درآوری کمک کرده باشید.
   با این اتفاق دوم ، دمای دستگاه دقیق نبود و تخم ها ضعیف بودند.

 • شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۴۷
  Permalink

  من ۲ تا تخم مرغ زیرمرغ کرچ بود ۴تا از یخچال اضافه کردم ایا تخم یخچالی هم جواب میده؟

  Reply
  • یکشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۰ at ۱۲:۳۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم هایی که در یخچال نگهداری شدند ، مناسب جوجه کشی نمی باشد.

 • دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ at ۲۲:۵۴
  Permalink

  سلام من ۳تا تخم مرغ گذاشتم روز ۱۳هستم داخل تخم مرغ و نگاه کردم نطفه داره و کبود شده اما حرکت نمیکنه دلیلش چیه؟

  Reply
  • سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نطفه بینی در این روز باید رگه های عنکبوتی شکل در حال تپش داشته باشد.

 • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ at ۰۰:۳۰
  Permalink

  سلام آیا اشکال نداره تخم که گذاشتی زیر مرغ کرچ بهشون دست بزنی؟

  Reply
  • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ at ۱۰:۴۰
   Permalink

   سلام نباید دست زد ،اگر تخم ها را دست بزنید احتمال دور انداختن تخم ها توسط مرغ کرچ وجود دارد.

 • پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ at ۱۲:۱۹
  Permalink

  سلام
  تخم مرغ نطفه داری که دو روز دریخچال بوده ایا قابلیت جوجه شدن دارد؟

  Reply
  • جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ at ۱۵:۴۴
   Permalink

   سلام
   تخم های نطفه دار نباید در یخچال نگهداری شوند و مناسب جوجه کشی نمی باشند.

 • یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ at ۲۱:۳۴
  Permalink

  سلام عیدتون مبارک
  صدای جوجه از تخم مرغ میاد ولی تخم مرغ رو نشکسته. خودمون میتونیم تخم مرغ را بشکنیم تا جوجه رو بیرون بیاریم؟

  Reply
  • دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۵:۴۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بعد از ۲۴ ساعت از پایان دوره هچ اگر تخم هایی که ضعیف بودند و نتونستند از تخم بیرون بیان ، می توانید کمک کنید.

 • جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۱
  Permalink

  سلام خسته نباشید
  دوتا سوال داشتم
  من پنج تا تخم مرغ گذاشتم ولی وقتی با چراغ قوه داخلشون رو نگا میکنم فقط دوتاشون داخلشون رگ های سیاه هس
  یعنی فقط امکان داره که از اون دوتا جوجه در بیاد؟؟
  بعد من وقتی داشتم داخلشون رو نگا میکردم یکم تکونشون دادم. امکان داره که خراب شده باشه و دیه جوجه در نیاد؟؟!

  Reply
  • سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۸:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بعد از ۵ روز از دوره جوجه کشی نطفه بینی انجام میگیرد و تخم های نطفه دار در زیر نور و کندلینگ بصورت رگه های عنکبوتی در حال تپش می باشد.

 • دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۷
  Permalink

  سلام..
  من ۱۸ روزه تخم ها را به سبد هچ انتقال دادم چون حواسم نبود…مشکلی بوجود میاد

  Reply
  • چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۱:۵۵
   Permalink

   سلام دوست عزیز؛
   نه مورد خاصی ندارد و فقط دمای هچر پایین تره احتمال دیر هچ شدن وجود دارد.

 • دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۲۱:۰۱
  Permalink

  سلام مرغ من یک دوز بود روی تخمها خوابیده بود من تخمها رو برداشتم حدودا ۴ساعت گذاستم داخل نمک تا جای مرغمو درست کنم بنظرتون تخم ها خراب نشدن

  Reply
  • سه شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۱:۴۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   اگر دما پایین باشه احتمال وارد شدن شوک و از بین رفتن جنین وجود دارد.

 • پنجشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۲
  Permalink

  سلام امکان دار در تابستان که هوا گرم است تخم ها زود تر بیرون بیاید

  Reply
  • چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۰۸:۵۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بله احتمال دارد تخم ها قبل از ورود به دستگاه بدلیل محیط گرم ، نطفه شکل بگیرد.

 • جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۸:۳۲
  Permalink

  سلام من ۱۰تا تخم مرغ گذاشتم زیر بوقلمون الان روز ۲۴است ولی هیچ کدوم درنیومده چیکار کنم ؟

  Reply
  • یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۹:۲۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی از تخم ها را سوراخ نمایید تا ببینید جوجه ها ضعیف باشند یا نه؟

 • سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۴
  Permalink

  سلام وثت بخیر تخم و مرغ هام روز هشتم شون هست ولی وقتی نگاه میکنم تازه رفته رفته سیاه میشه زرده ی تخم و مرغ و جوجه هم کاملا سالمه ولی تکون نمیخوره آیا مشگلی نیست

  Reply
  • چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۱:۱۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز هشتم جوجه کشی ، جنین در حال رشد می باشد بالها و پاهای پرنده در حال تشکیل می باشد .

 • شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۰۰:۱۷
  Permalink

  سلام وقتتون بخیر
  سوالی داشتم داشتم اگه جوجه ای روز خروج از تخم به پوسته چسبیده باشه و هنوز زنده باشه چطور بدون آسیب می تونیم خارج کنیم.

  Reply
  • شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۰:۳۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   به فاصله نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه بر روی تخم با فاصله اسپری آب ولرم پاشید و به مرور کمک نمایید تا بتواند از تخم بیرون بیاید.

 • یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ at ۲۰:۳۹
  Permalink

  سلام
  چقدر زمان نیاز هست از اولین نوک زدن جوجه، تا خروج کامل؟

  من ۴ تا تخم قرقاول خزری پیدا کردم، تخمها رو گذاشتم‌داخل دستگاه
  همه شرایط رو رعایت کردم، الانم تخم‌ها سنگینن،آروم لمس کردم
  هر چهارتا تخم داخلشون جوجه‌ست، یکی هم ۲۴ ساعته نوک زده ولی خارج نشده!
  امروز، روز ۲۶ هست و باید خارج بشن، خیلی تنبلن
  چکار باید کنم؟ بخصوص برای اون یکی که ۲۴ ساعته سوراخ ایجاد کرده

  Reply
  • دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ at ۰۹:۴۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر در روال عادی بعد از اولین نوک بمدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت زمان می برد تا جوجه کامل هچ شود. اگر بیش از این طول کشید ایراد یا از دستگاه هست و یا نطفه ضعیف می باشد ، که باید کمک کنید.

 • دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۳:۱۱
  Permalink

  سلام من چند تا تخم مرغ گذاشته بودم زیر مرغ ولی توی روزای آخر یکی شون رو گذاشتم زیر یه مرغ دیگه بعد دیدم پوستش رو خورده فقط پوست زیرش مونده از روش هم بلند شده الان جوجه هنوز زنده هست یا مرده تو رو خدا بگین خیلی عذاب وجدان دارم😨

  Reply
  • پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ at ۰۹:۱۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز آخر جوجه تشکیل شده و باید بند ناف آزاد کند تا به مرور از تخم بیرون بیاید. ولی نبود پوسته آهکی به جوجه فشار وارد می کند و نمیتواند از خودش محافظت کند.

 • یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۷:۵۸
  Permalink

  سلام خسته نباشید من دستگاهی درستکردم که حدود ۳۵ عددتخم مرغ می‌گیرد ۳۳تخم مرغ گزاشتم ۲۵عدد جوجه درآمده که متأسفانه ۴عددفلج هستند چرا این طور شده از راهنمایی شما متشکرم

  Reply
  • دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۱:۰۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   این تعداد کم فلجی که دارد دلیل اولش ضعف در نطفه می باشد.
   ویتامین AD3E تا ۳ روز روزی یک قطره صبح یک قطره داخل حلق بچکانید.

 • شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۱
  Permalink

  سلام.۱۳ تا تخم زیر مرغ کرچ گذاشتم.۷روز روی تخم ها خوابید ولی الان دو روز دیگه روی تخم ها نمیخوابه ،لطفا راهنمایی کنید

  Reply
  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۵:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در بعضی مواقع بر اساس یه سری موارد احتمال بروز شوک وجود دارد که مرغ کرچ بر روی تخم نشیند. با این اوصاف دو روز گذشته… احتمال از بین رفتن نطفه ها وجود دارد.

 • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۲:۵۱
  Permalink

  سلام ببخشید چرخش دستگاه جوجه کشی رو کی باید متوقف کرد؟ تخم مرغ گذاشتم و امروز روز۱۹ هست

  Reply
  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۵:۱۷
   Permalink

   سلام سه روز آخر نیازی به چرخش ندارد.

 • یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ at ۲۳:۵۸
  Permalink

  سلام ببخشید من ۱۲ تا تخم مرغ گذاشتم زیر مرغ کرچ جوجه همگیش در امدن از تخم مرغ ولی مادرشان ان هارا کشت نک میزد تو سرشون

  Reply
 • دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ at ۱۵:۴۷
  Permalink

  سلام
  یک مرغ کرچ داریم که ۱۵ روزه روی تخم هاش خوابیده ، امروز دیدیم یکی از تخم هاشو از لونه اش بیرون انداخته که کمی شکسته بود و متاسفانه دوباره تخم رو گذاشتیم تو لونه اش بعد متوجه شدیم که این کار باعث میشه تخم هاشو بخوره بعد که بهش سر زدیم دیدم اره تخم مرغ رو خورده.
  می خواستم بپرسم که چی کار کنیم بقیه تخم ها رو یه وقت نخوره؟

  Reply
 • دوشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۱ at ۱۸:۱۸
  Permalink

  سلام من دو تا تخم مرغ تو کارتن گذاشتم تو دستگاه خودم درست کردم الان ۲۰ روزه که یدونش یه طرفش سیاه و یک طرفش سفید است ولی یکی کامل سیاه آیا مشکلی در یه طرفش سیاه و سفید است لطفا بگید

  Reply
  • سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ at ۱۲:۱۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   جوجه در این روز کامل شده و در حال هچ می باشد و بمرور پوسته رو میشکند و بیرون از تخم می آید.

 • پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ at ۲۳:۵۷
  Permalink

  سلام کارشناس محترم .من الان ۲۴ روزه که ۲ تا تخم مرغ گذاشتم یکی کاملا سیاه بود شکوندم دیدم جوجه ای سیاه رنگ .ولی یکی هم یک طرفش سیاه و یک طرفش سفید است الان ۲۴ روزه آیا در میاد.

  Reply
  • شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ at ۱۶:۳۰
   Permalink

   سلام
   در روز ۲۴ دیگه امیدی نباید داشت، باید تخم را بشکنید که احتمالا جوجه تلف شد.

 • جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ at ۰۰:۳۲
  Permalink

  من دو تا تخم گذاشتم الان ۲۵ روز در نیومده یکی صکوندم جوجه بود

  Reply
  • شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ at ۱۶:۲۸
   Permalink

   سلام / دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روزه ، تخم ها بدلایلی عدم نطفه ، مدت زمان طولانی نگهداری ، عدم نگهداری مناسب ، مشکل دستگاه جوجه کشی و… تبدیل به جوجه نشدند که باید دقیق بررسی شود.

 • یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ at ۲۳:۴۹
  Permalink

  سلام خسته نباشید من یک دسگاه جوجه کشی درس کردم خواستم بهتون بگم بدون رطوبت سنج چطور بفهمم که رطوبت اندازه است ولی کاسه ابی که گذاشتم تودسگاه زودبخارمیشه اسفنج هم گذاشتم

  Reply
  • دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   با این حال که کاسه ای که تو دستگاه قرار دادید زود تبخیر میشه ، باید ظرف آب را بزرگتر بگیرید.

 • جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ at ۱۹:۵۳
  Permalink

  سلام میشه آبی که تودستگاه جوجه کشی تبخیرمیشه دوباره بریزیم؟

  Reply
  • شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ at ۱۶:۵۴
   Permalink

   سلام
   برای تولید رطوبت نیازمند آب بمقدار لازم برای هر مرحله به دستگاه جوجه کشی اضافه شود.

 • یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ at ۰۰:۰۸
  Permalink

  ببخشید من یک تخم مرغ توی دستگاه دارم که الان روز چهاردهمش هست نطفه اش مشخص شده اما یه ترک خیلی خیلی کوچیکه داره به نظرتون نتیجه داره؟

  Reply
  • یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ at ۱۰:۱۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم های سوراخ و ترک خورده ، باعث نفوذ هوا به داخل تخم می شود و از رشد جنین جلوگیری می کند و برای جوجه کشی مناسب نمی باشند.

 • دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۵:۳۰
  Permalink

  سلام .ممنون از حوصله ای که میکنید و این همه جواب کامل میدید .خدا پشت پناهتون باشه .توفیقات روز افزون

  Reply
  • پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۸:۳۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تشکر بابت حٌسن انتخاب شما؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *