تهویه دستگاه جوجه کشی

تهویه دستگاه جوجه کشی

یکی از نکات بسیار مهم در استفاده و نگهداری دستگاه ، تهویه دستگاه جوجه کشی می باشد. در این مقاله انواع فن دستگاه جوجه کشی را معرفی کرده و نقش آن در فرایند جوجه کشی را به طور اساسی بررسی می

رطوبت دستگاه جوجه کشی

رطوبت دستگاه جوجه کشی

رطوبت دستگاه جوجه کشی به علت حرارت موجود در دستگاه مقداری آب از تخم مرغ ها تبخیر می گردد. برای جلوگیری از تبخیر آب و جبران رطوبت از دست رفته بایستی مقداری رطوبت در ماشین وجود داشته باشد تا از تلفات

دستگاه جوجه کشی چگونه کار میکند

دستگاه جوجه کشی چگونه کار میکند ؟

در این مقاله می خواهیم با نحوه کار دستگاه جوجه کشی آشنا شویم ، در ابتدا نکته جالبی در رابطه با تاریخچه این دستگاه بیان می کنیم. در زمان یونان قدیم زنان برای گرم نگه داشتن تخم مرغ‌ها آن‌ها را

ستر و هچر چیست

ستر و هچر چیست؟

ستر و هچر چیست ؟ : فرایند جوجه کشی به ۲ بخش ستری و هچری تقسیم می شود که یک دستگاه جوجه کشی دیجیتال و هوشمند می بایست توانمندی ایجاد هر دو شرایط را داشته باشد. در ادامه این مقاله

انواع رطوبت سازهای سرد و گرم جوجه کشی

راهنمای خرید رطوبت ساز سرد و گرم جوجه کشی

در دستگاه های جوجه کشی از روش های متفاوتی جهت تامین رطوبت مورد نظر بهره می برند برخی از پد های سلولزی و برخی با یک ظرف ساده آب، پمپ های آب و سیستم های رطبوت ساز گرم و سرد