بیماری های مرغ مینا

بیماری های مرغ مینا

در میان پرندگانی که توانایی حرف زدن دارند و به عنوان حیوان خانگی خریداری می‌شوند، مرغ مینا یکی از محبوب ترین ها در میان ایرانی هاست. جثه‌ی این پرنده کمی کوچکتر از یک کبوتر بوده و پر های آن سیاه

مرغ مینا

مرغ مینا (Myna)

مرغ مینا پرنده ای سخنگو و مقلد است. این پرندگان بسیار جثه کوچکی داشته و می‌توانند صداها را به خوبی تقلید کنند. طول عمر پرنده مینا به طور متوسط حدود ۱۵ سال است. جوجه های مینا وقتی خیلی کوچک هستند