بیماری های مرغ مینا

بیماری های مرغ مینا

در میان پرندگانی که می توانند حرف بزنند و به  عنوان حیوان خانگی خریداری می شوند مرغ مینا یکی از محبوب ترین ها در میان ایرانی هاست. این پرنده به جثه ای کمی کوچکتر از یک کبوتر بوده و پر

مرغ مینا

پرورش و نگهداری مرغ مینا

مرغ مینا پرنده ای سخنگو و مقلد است. در این مقاله از وبلاگ دی کیو شاپ می خواهیم با خصوصیات و ویژگی های این پرنده آشنا شویم. جوجه های مینا وقتی خیلی کوچک هستند و هیچ بال و پری در