شگفتی های خلقت طاووس

شگفتی هاى خلقت طاووس

طاووس » آفرينش پرندگان (خداوند) مخلوقاتى شگفت از حيوان و جماد،ساكن و متحرك ابداع كرد و شواهدى روشن بر لطافت صنع و قدرت عظيمش اقامه فرمود،آن چنان كه عقلها رامطيع و معترف،و تسليم ساخت نداى دلائل يگانگيش در گوشهاى ما

remove_red_eye 106
ادامه مطلب