پرورش مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار

سن انتقال به سالن دائمی دوران تولید

در پرورش مرغ تخمگذار پولت ها در سنین بین ۱۴ تا ۲۱ هفتگی به سالن دائمی دوران تولید منتقل می شوند ، وسعت دامنه این محدوده سنی بخاطر اختلافات مدیریتی گوناگون است. بنابراین حدود چند هفته قبل از تولید ، از سالن رشد به سالن تولید منتقل خواهند شد. در همین زمان جیره رشد به جیره تولید تغییر خواهد کرد.

در زمان انتقال ممکن است به دلیل جابجایی به پولت استرس وارد شود ، این امر باعث کاهش وزن ۸ تا ۱۲ در صدی وزن و عقب افتادگی در رشد خواهد شد.مدتی برای جبران این عقب افتادگی زمان نیاز است ، این زمان حدود یک هفته تا ۱۵ روز خواهد بود.

کاهش وزن و تغذیه مرغ تخم گذار پس از جابجایی

یک مرغ تخم گذار را می توان با میزان نور از نظر شدت و طول زمان و با توجه به وزن مورد سنجش و یا تغییر در میزان تولید و یا کیفیت تولید قرارداد .البته میزان وزن مرغ تخم گذار اگر بیشتر از حد استاندارد باشد ، تاثیر مثبتی در تولید ندارد ولی می تواند ایجاد هزینه اضافه را در بر داشته باشد.

امروزه همه می دانند که نگهداری در قفس از بدو تولد تا پایان مقرون به صرفه ترین راه است اما هنوز هستند کسانی که به روشهای قدیمی و خارج از قفس تولید را انجام می دهند.

نظارت یک کارشناس خبره جیره غذایی برای بدست آوردن تولید مطلوب بسیار کارساز و ضروری است. برای بدست آوردن یک تخم مرغ با وزن مطلوب و استحکام کافی و حتی تعداد تخم گذاری در فواصل مناسب در صورتی امکان پذیر است که یک کارشناس با تجربه بر تمامی مراحل نگهداری ، انتقال و تولید نظارت کاملی را داشته باشد.

دانخوری ها

دانخوری های مخصوص گله پرورش مرغ تخمگذار حداقل باید مشابه دانخوری های گله در حال رشد باشد ، ولی میزان دانخوری مورد نیاز مرغهای تخمگذار زیادتر خواهد بود. بخاطر داشته باشید دانخوری های نوع بشقابی نسبت به نوع ترافی حدود ۲۰ درصد بیشتر بازدهی دارند و به همین نسبت طیور بیشتری می توانند دان مصرف کنند.

آبخوری های سالن پرورش مرغ تخمگذار

در سالن های مخصوص دوران تولید که از سیستم بستر استفاده می کنند، انواع مختلف آبخوری ها را می توان استفاده کرد. بعضی از آبخوری ها دستی ، ترافی یا مدور و اتوماتیک بوده و بعضی دیگر دارای آب جاری می باشند. از آبخوری بشقابی ، فنجانی و نیپل می توان استفاده کرد ، ولی استفاده از اینها در سالنهای دوران تولید کمتر معمول است. بهترین آبخوری در دوران تولید آبخوری نیپل کاپ می باشد ، که هم کم هزینه و هم بدون پرت آب می باشد

پرورش مرغ تخم گذار

لانه های تخمگذاری

لانه های انفرادی : اکثر مرغدارانی که گله تخمگذار تجاری را در سیستم بستر نگهداری می کنند ، لانه های انفرادی را ترجیح می دهند. چون تعداد لانه ها با توجه به کافی بودن آنان در هنگام حداکثر تولید محاسبه می شود ، به ازای هر ۴ قطعه پولت یک لانه در نظر می گیرند.

لانه های گروهی: به هنگام لزوم می توان از این نوع لانه ها استفاده کرد. به ازای هر ۶۰ قطعه پولت یک لانه تخمگذاری گروهی در نظر گرفته می شود. این نوع لانه دارای ابعاد ۲/۴ * ۰/۶ متر می باشد. کف لانه تخمگذاری گروهی باید حدود ۶۱ سانتی متر بالاتر از کف سالن باشد.

دیگر تجهیزات سالن پرورش مرغ تخمگذار

ابزار تنظیم مدت نور دادن ، مخازن صدف ، مخازن سنگریزه ، استفاده از ترازو برای توزین دان و مرغ ، سیلوهای ذخیره دان ، انبار نگهداری تخم نطفه دار

وسایل مورد نیاز گله پرورش مرغ تخمگذار در سیستم بستر :  برای پولت های تخمگذار باید وسایل مخصوصی تهیه گردد. مقداری از این وسایل ، مخصوص جمع آوری تخم مرغ می باشد

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.