نیاز به آب در طیور

دی کیو شاپ

آب یکی از اجزای بنیادین حیات است. بخش زیادی از سلولهای زنده را آب تشکیل میدهد. نیاز آب در طیور به مانند سایر موجودات زنده می باشد. به دلیل عدم وجود غدد عرقی نیاز به آب در طیور و سایر پرندگان را نسبت به سایر موجودات زنده دو چندان می کند و طیور با مصرف آب راه تنظیم دمای بدن را انجام می دهد و از تنش گرمایی و له له زدن طیور پیشگیری می کند.

میزان مصرف آب در طیور برآیندی از میزان دفع و ورود آب به بدن می باشد؛ به بیان دیگر میزان مصرف آب به نحوی تنظیم می شود که ذخیره ثابتی از آب در بدن وجود داشته باشد. تغییرات اسمولاریته پلاسمای خون توسط هیپوتالاموس به عنوان تنظیم کننده اصلی مصرف آب در بدن تشخیص داده می شود و به تناسب آن میزان مصرف آب کنترل می شود.

نیاز به آب در طیور و سایر پرندگان

مهمترین شاخص کمبود آب در طیور ( دهیدراسیون ) ، افزایش اسمولاریته مایعات خارج سلولی است که منجر به افزایش مصرف آب می شود و از طرفی ترشح هورمون آرژنین وازاتوسین سبب افزایش باز جذب آب در کلیه ها گشته و متعاقب آن اسمولاریته ادرار افزایش می یابد. از محرکهای تنظیم کننده آب بدن ، کاهش حجم خون می باشد که توسط کلیه تشخیص داده شده و منجر به ترشح هورمون رنین می شود. این هورمون با پروتئین پلاسما ترکیب شده و آنژیوتنسین ۱۱ را تشکیل می دهد که به نوبه خود منجر به حفظ آب بدن و تحریک حس نوشیدن می شود. ساز و کارهای دیگری نیز در بدن در تنظیم آب بدن دخیل می باشند.

دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

مهمترین عوامل موثر بر مصرف آب

دمای محیط: افزایش دمای محیط سبب بالا رفتن میزان تبخیر آب از بدن شده و بنابراین بالا رفتن دمای محیط منجر به افزایش مصرف آب می شود. اثر گرمای محیط بر میزان مصرف آب گله در شرایط تنش گرمایی مقطعی شده است و نیاز به آب در طیور ، پرنده به حالت له له زدن و با باز کردن بالهای خود نیاز دارد تا خنک شود.

مصرف خوراک: ارتباط بسیار نزدیکی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بین مصرف خوراک و آب برقرار است. مطالعات متعددی نشان داده است که مدت زمان مصرف آب طی شبانه روز وابسته به مدت زمان مصرف خوراک پرنده است. تعمیم نسبت ثابت مابین میزان مصرف آب و خوراک به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد و عوامل دیگری از جمله میزان پروتئین و نمک جیره دارد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.