مراحل رشد جنین در دوره جوجه کشی

مراحل رشد جوجه در تخم
4.3/5 - (70 امتیاز)

برای اینکه بهتر بتوانید دلیل جوجه درآوری پایین را درک کنید، باید با مراحل جوجه کشی روزانه رشد جنین در تخم نطفه دار ، آشنا باشید. این موضوع به پرورش دهنده و یا اپراتور دستگاه جوجه کشی در دوره هچ اجازه می‌دهد تا تشخیص دهد که جنین ها در چه مرحله/سنی می‌میرند. این اطلاعات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که با نتایج ناامید کننده و بدی در پایان دوره جوجه کشی روبرو می‌شوید.

دما، رطوبت، اکسیژن رسانی و چرخش تخم همگی از عواملی هستند که سبب رشد جنین غاز ، مرغ، بلدرچین ، قرقاول و دیگر پرندگان می‌شوند. زمان طی کردن مراحل مختلف رشد، در دوره های جوجه آوری انواع طیور متفاوت است. نطفه داخل تخم می‌تواند به صورت سنتی و در زیر پرنده مادر رشد کند و یا در داخل دستگاه جوجه کشی، و در شرایط ایده آل به رشد خود ادامه دهد تا به جوجه تبدیل شود. مراحل جوجه کشی ۲۱ روز به طول می انجامد که ما در این مقاله اتفاقات هر روز را مرور می کنیم.

مراحل جوجه کشی و رشد جوجه در تخم

زمانی که تخم های نطفه دار را داخل دستگاه قرار داده و دما و رطوبت کابین به مقدار مناسب رسید، یا اینکه تخم ها در زیر پرنده کرچ قرار بگیرند، تغییرات داخل تخم شروع می‌شوند. در ادامه تغییرات ایجاد شده از اولین روز تا روز ۲ ۱جوجه کشی را به ترتیب شرح می‌دهیم.

روز اول: در این روز آثاری از رشد در مناطق Pellucida و Opaca در بلاستودرم مشاهده می‌گردد. در ضمن آثار تشکیل بافت های عصبی، طناب عصبی و دستگاه گوارش به همراه تغییرات اولیه و نارس شکل گیری نمایان می‌شوند.

مراحل و تعداد روز جوجه کشی

روز دوم: در این روز آثار اولیه پیدایش قلب و سیستم گردش خون و عروق اولیه در غشاء کیسه زرده دیده می‌شود. به علاوه رشد مغز ادامه یافته، نشانه های ابتدایی، تشکیل کیسه آمنیون آشکار می‌گردد.

روز سوم: در این روز کیسه آمنیون به طور کامل جنین را در بر می‌گیرد. پاها و ساختار جمجمه شکل می‌گیرند. کیسه آلانتوئیس تشکیل شده و اولین حرکات غیرفعال جنینی مشاهده می‌شود. همچنین قلب شروع به تپش کرده و رگ های خونی واضح تر هستند.

روز چهارم: در این زمان کیسه آلانتوئیس در ناحیه پشتی کیسه آمنیون به وجود می‌آید. در این حالت جنین در طرف چپ این کیسه قرار گرفته و اولین ارتباط بین کیسه کوریون و آلانتوئیس در این روز برقرار می‌گردد. به علاوه رنگدانه بستن (پیگمانتاسیون) چشم ها نیز در این روز اتفاق می‌افتد.

روز پنجم: در این روز دستگاه گوارش رشد بیشتری یافته و قسمت های مختلف آن تفکیک یافته تر می‌شوند. در ضمن غدد تناسلی، آرنج و زانو ها شکل می‌گیرند.

روز ششم: بال ها و پاها به همراه انگشتان و پنجه ها به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده‌اند. در این روز منقار نیز ساختار کامل خود را کسب کرده و حرکات ارادی جنین شروع می‌شوند.

روز هفتم: در این روز ناحیه ای بر روی نوک به نام دندان تخم که مسئول شکستن پوسته تخم در هنگام خروج جوجه از تخم می‌باشد به خوبی مشاهده می‌شود. حفره بطنی به علت رشد اندام های داخلی، برجستگی قابل ملاحظه ای پیدا می‌کند. همچنین تاج شروع به رشد کرده و منقار کمی سفت تر می‌شود.

روز هشتم: اندازه پر ها نمایان شده و بالا و پایین نوک پرنده هم اندازه می‌شوند. استخوان ها نیز در این روز شروع به آهکی شدن می‌کنند.

روز نهم: در این روز جنین داخل تخم شکل کامل یک پرنده را کسب می‌کند. سر رشد بیشتری یافته و جوجه در تخم می‌تواند دهان خود را باز کند. کیسه کوریو آلانتوئیس در ارتباط با پوسته کامل می شود.

روز دهم: در این روز جنین در سمت راست قرار می‌گیرد. انگشتان و چشم ها کاملا تشکیل شده اند و منقار در شرف ساخته شدن خواهد بود. ناخن ها و پنجه پا نیز مشخص می‌شوند.

مراحل رشد جنین در تخم مرغ

رشد اندام های جوجه در تخم نطفه دار

روز یازدهم: رشد اندام های داخلی بیشتر و تکمیل تر شده و پر های دم معلوم می‌شوند.

روز دوازدهم: پا ها و پنجه شکل گرفته و پر های جنین کاملا دیده خواهد شد. کیسه سفیده شکل گرفته، جذب و مصرف پروتئین های آن آغاز می‌گردد.

روز سیزدهم: انتقال چربی ها از کیسه زرده بیشتر خواهد شد. روی پاها و ناخن ها در این روز فلس مشاهده می‌شود و پرها نقاط کمی از بدن را پوشش می‌دهند.

در روز چهاردهم: سر جنین شروع به حرکت می کند تا بتواند موقعیت مناسب خود را در راستای محور بزرگ تخم به دست آورد.

روز پانزدهم: روده ها به داخل بدن کشیده شده و جنین رشد خود را کامل تر می‌کند.

روز شانزدهم: ناخن و منقار در این روز تکامل بیشتری پیدا می‌کنند. بدن جنین از پر پوشیده شده و مصرف سفیده تقریبا به اتمام خواهد رسید و زرده به عنوان منبع تغذیه به کار گرفته خواهد شد.

روز هفدهم: مایع جنینی داخل تخم کاهش یافته و سر بین پاها قرار می‌گیرد.

در روز هیجدهم: تقریبا جنین کاملا رشد کرده و کیسه زرده در بیرون جنین باقی مانده، همچنین سر در زیر بال راست قرار می‌گیرد.

روز نوزدهم: کیسه زرده جذب جنین شده و مایع جنین کاملا از بین می‌رود، همچنین پرنده بیشتر فضای تخم را اشغال می‌کند.(به غیر از کیسه هوا)

روز بیستم: کیسه زرده کاملا جذب شده و جنین به جوجه تبدیل می‌شود، همچنین با شش هایش شروع به نفس کشیدن کرده و سعی در شکستن تخم برای خارج شدن می‌کند.

روز بیستم و یکم: فعالیت برای خروج از تخم به طور کامل فعال می‌شود. جوجه کاملا از تخم خارج شده است.

به طور خلاصه مراحل شکل گیری جوجه را در جدول زیر مشاهده می کنید.

مرحله اول جوجه کشی رشد اعضای بدن
روز اول تشکیل جنین ، ظهور لوله های اولیه ، ستون فقرات ، اعصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکیل بینی ، بالها و پاها
روز چهارم تشکیل زبان
روز پنجم تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی
روز ششم تشکیل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکیل پرها
روز دهم تشکیل منقار
روز سیزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلس ها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنین در موقعیت اصلی خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار     می گیرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفیده
روز هفدهم کاهش مایع آمنیون
روز نوزدهم ورود کیسه زرده به حفره بدنی
روز بیستم جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا  پوسته سوراخ می شود.
روز بیست و یکم خروج جنین از تخم

روز بیرون آمدن جوجه

بعد از گذشت یک دوره ۲۰ تا ۲۱ روز پس از رشد جنین در تخم، کیسه زرده بطور کامل به حفره بدن وارد می‌شود. تمامی نواحی جنین در تماس با پوسته قرار گرفته و ناف شروع به بسته شدن می‌کند. بعد از آن منقار جوجه غشا داخلی پوسته را سوراخ کرده و وارد اتاقک هوایی می شود و بعد جوجه مقداری هوا تنفس می کند و دستگاه تنفس شروع به فعالیت می‌کند.

در این لحظه جوجه با نوک به پوسته ضربه زده و سعی می‌کند که از هوای خارج تنفس نماید. در این زمان ریه ها کاملا فعال می‌شوند. توجه داشته باشید که بعد از خروج جوجه ها از تخم (هچ) آنها باید به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در داخل دستگاه جوجه کشی بمانند و بعد از این مدت جوجه ها را به اتاقی با دمای نسبی ۳۲ درجه تا هفته اول پرورش منتقل نمایید. به یاد داشته باشید طبق اصول نگهداری از جوجه های تازه هچ و یک روزه تا ۴۸ ساعت نیازی به تغذیه ندارند، زیرا مواد مغذی مورد نیازشان را از زرده به دست آورده‌اند.

نظرات کاربران
 • جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ at ۱۹:۱۸
  Permalink

  من پنج تا جوجه گذاشتم ولی هنوز یکیشون بیرون اومده و۲۱ روز دار از دوران جوجه کشی میگذره

  Reply
  • شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ at ۱۲:۳۷
   Permalink

   سلام
   مابقی تخم ها بدون نطفه و یا ضعیف هستند/

 • دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۵:۱۶
  Permalink

  سلام من ۱۰ تا تخم تو دستگاه گزاشتم و امروز روز ۲۱ ام هست ولی هیچ کدوم نشکسته ولی ما روز ۶ ام رگه ها رو دیدم

  Reply
  • سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۰:۰۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   احتمالا نطفه ضعیف می باشد و باید کمک کنید تا اگر جوجه کامل تشکیل شد باید هر نیم ساعت اسپری نمایید ( آب با دمای ۳۷ درجه ) تا به مرور هچ شوند. لازم به ذکر است ، بعد از سوراخ کردن تخم اگر خون آمد دیگه ادامه ندهید تا به مرور تکامل انجام شود.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۱
  Permalink

  سلام روزتون بخیر
  من ۶ تا از تخم مرغ رو توی دستگاه جوجه کشی گذاشتم وروز ۱۷ که باچراغ قوه نگاه کردم جوجه تشکیل شده بود تخم ها همه سنگینند ولیامروزکه روز ۲۱ شون است ول جوجها از تخم بیرون نیومدند میشه یک علت ان رو بگیم وه اینکه چه کار کنیم تا جوجه در بیا ید

  Reply
  • چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی دوتا تخم را بشکنید اگر جوجه در حال رشد بود باید کمک کنید تا هچ شوند.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۶
  Permalink

  سلام وقت بخیر

  من نو دستگاه جوجه کشی تخم گذاشتم امابعد۲۴روزهم گذشته ولی جوجه ای پدید نیومده

  Reply
  • چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بصورت رندوم در هر طبقه میانگین دو تا تخم را به آرومی بشکنید. اگر نطفه ضعیف باشد باید کمک کنید هر نیم ساعت اسپری آب ولرم بر روی تخم بپاشید تا کمک کرده باشید هچ شوند.

 • چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ at ۱۸:۵۷
  Permalink

  سلام وقت بخیر.من ۲۴ روزتخم دردستگاه جوجه کشی گذاشتم اما هنوزتخم مرغی پدید نیومده میشه راهکاربدین

  Reply
  • پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ at ۱۶:۱۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   چند تا از تخم ها رو از طبقات مختلف سوراخ کنید اگر خراب بود و یا جوجه مرده بودن باید تخم ها رو دور بریزید. و یا غیر از آن جوجه در حال تکامل شدن بود باید کمک کنید و هر نیم ساعت بر روی تخم های داخل دستگاه اسپری آب ولرم ( ۳۷ درجه ) بزنید تا به درآوری کمک کرده باشید.
   با این اتفاق دوم ، دمای دستگاه دقیق نبود و تخم ها ضعیف بودند.

 • شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ at ۱۸:۴۷
  Permalink

  من ۲ تا تخم مرغ زیرمرغ کرچ بود ۴تا از یخچال اضافه کردم ایا تخم یخچالی هم جواب میده؟

  Reply
  • یکشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۰ at ۱۲:۳۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم هایی که در یخچال نگهداری شدند ، مناسب جوجه کشی نمی باشد.

 • دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ at ۲۲:۵۴
  Permalink

  سلام من ۳تا تخم مرغ گذاشتم روز ۱۳هستم داخل تخم مرغ و نگاه کردم نطفه داره و کبود شده اما حرکت نمیکنه دلیلش چیه؟

  Reply
  • سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ at ۱۸:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نطفه بینی در این روز باید رگه های عنکبوتی شکل در حال تپش داشته باشد.

 • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ at ۰۰:۳۰
  Permalink

  سلام آیا اشکال نداره تخم که گذاشتی زیر مرغ کرچ بهشون دست بزنی؟

  Reply
  • پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ at ۱۰:۴۰
   Permalink

   سلام نباید دست زد ،اگر تخم ها را دست بزنید احتمال دور انداختن تخم ها توسط مرغ کرچ وجود دارد.

 • پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ at ۱۲:۱۹
  Permalink

  سلام
  تخم مرغ نطفه داری که دو روز دریخچال بوده ایا قابلیت جوجه شدن دارد؟

  Reply
  • جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ at ۱۵:۴۴
   Permalink

   سلام
   تخم های نطفه دار نباید در یخچال نگهداری شوند و مناسب جوجه کشی نمی باشند.

 • یکشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ at ۲۱:۳۴
  Permalink

  سلام عیدتون مبارک
  صدای جوجه از تخم مرغ میاد ولی تخم مرغ رو نشکسته. خودمون میتونیم تخم مرغ را بشکنیم تا جوجه رو بیرون بیاریم؟

  Reply
  • دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۵:۴۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بعد از ۲۴ ساعت از پایان دوره هچ اگر تخم هایی که ضعیف بودند و نتونستند از تخم بیرون بیان ، می توانید کمک کنید.

 • جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۱
  Permalink

  سلام خسته نباشید
  دوتا سوال داشتم
  من پنج تا تخم مرغ گذاشتم ولی وقتی با چراغ قوه داخلشون رو نگا میکنم فقط دوتاشون داخلشون رگ های سیاه هس
  یعنی فقط امکان داره که از اون دوتا جوجه در بیاد؟؟
  بعد من وقتی داشتم داخلشون رو نگا میکردم یکم تکونشون دادم. امکان داره که خراب شده باشه و دیه جوجه در نیاد؟؟!

  Reply
  • سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۸:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بعد از ۵ روز از دوره جوجه کشی نطفه بینی انجام میگیرد و تخم های نطفه دار در زیر نور و کندلینگ بصورت رگه های عنکبوتی در حال تپش می باشد.

 • دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۷
  Permalink

  سلام..
  من ۱۸ روزه تخم ها را به سبد هچ انتقال دادم چون حواسم نبود…مشکلی بوجود میاد

  Reply
  • چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ at ۱۱:۵۵
   Permalink

   سلام دوست عزیز؛
   نه مورد خاصی ندارد و فقط دمای هچر پایین تره احتمال دیر هچ شدن وجود دارد.

 • دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۲۱:۰۱
  Permalink

  سلام مرغ من یک دوز بود روی تخمها خوابیده بود من تخمها رو برداشتم حدودا ۴ساعت گذاستم داخل نمک تا جای مرغمو درست کنم بنظرتون تخم ها خراب نشدن

  Reply
  • سه شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۱:۴۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   اگر دما پایین باشه احتمال وارد شدن شوک و از بین رفتن جنین وجود دارد.

 • پنجشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۲
  Permalink

  سلام امکان دار در تابستان که هوا گرم است تخم ها زود تر بیرون بیاید

  Reply
  • چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۰۸:۵۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بله احتمال دارد تخم ها قبل از ورود به دستگاه بدلیل محیط گرم ، نطفه شکل بگیرد.

 • جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۸:۳۲
  Permalink

  سلام من ۱۰تا تخم مرغ گذاشتم زیر بوقلمون الان روز ۲۴است ولی هیچ کدوم درنیومده چیکار کنم ؟

  Reply
  • یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۹:۲۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی از تخم ها را سوراخ نمایید تا ببینید جوجه ها ضعیف باشند یا نه؟

 • سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۲:۲۴
  Permalink

  سلام وثت بخیر تخم و مرغ هام روز هشتم شون هست ولی وقتی نگاه میکنم تازه رفته رفته سیاه میشه زرده ی تخم و مرغ و جوجه هم کاملا سالمه ولی تکون نمیخوره آیا مشگلی نیست

  Reply
  • چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۱:۱۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز هشتم جوجه کشی ، جنین در حال رشد می باشد بالها و پاهای پرنده در حال تشکیل می باشد .

 • شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۰۰:۱۷
  Permalink

  سلام وقتتون بخیر
  سوالی داشتم داشتم اگه جوجه ای روز خروج از تخم به پوسته چسبیده باشه و هنوز زنده باشه چطور بدون آسیب می تونیم خارج کنیم.

  Reply
  • شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ at ۱۰:۳۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   به فاصله نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه بر روی تخم با فاصله اسپری آب ولرم پاشید و به مرور کمک نمایید تا بتواند از تخم بیرون بیاید.

 • یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ at ۲۰:۳۹
  Permalink

  سلام
  چقدر زمان نیاز هست از اولین نوک زدن جوجه، تا خروج کامل؟

  من ۴ تا تخم قرقاول خزری پیدا کردم، تخمها رو گذاشتم‌داخل دستگاه
  همه شرایط رو رعایت کردم، الانم تخم‌ها سنگینن،آروم لمس کردم
  هر چهارتا تخم داخلشون جوجه‌ست، یکی هم ۲۴ ساعته نوک زده ولی خارج نشده!
  امروز، روز ۲۶ هست و باید خارج بشن، خیلی تنبلن
  چکار باید کنم؟ بخصوص برای اون یکی که ۲۴ ساعته سوراخ ایجاد کرده

  Reply
  • دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ at ۰۹:۴۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر در روال عادی بعد از اولین نوک بمدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت زمان می برد تا جوجه کامل هچ شود. اگر بیش از این طول کشید ایراد یا از دستگاه هست و یا نطفه ضعیف می باشد ، که باید کمک کنید.

 • دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۳:۱۱
  Permalink

  سلام من چند تا تخم مرغ گذاشته بودم زیر مرغ ولی توی روزای آخر یکی شون رو گذاشتم زیر یه مرغ دیگه بعد دیدم پوستش رو خورده فقط پوست زیرش مونده از روش هم بلند شده الان جوجه هنوز زنده هست یا مرده تو رو خدا بگین خیلی عذاب وجدان دارم😨

  Reply
  • پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ at ۰۹:۱۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز آخر جوجه تشکیل شده و باید بند ناف آزاد کند تا به مرور از تخم بیرون بیاید. ولی نبود پوسته آهکی به جوجه فشار وارد می کند و نمیتواند از خودش محافظت کند.

 • یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۷:۵۸
  Permalink

  سلام خسته نباشید من دستگاهی درستکردم که حدود ۳۵ عددتخم مرغ می‌گیرد ۳۳تخم مرغ گزاشتم ۲۵عدد جوجه درآمده که متأسفانه ۴عددفلج هستند چرا این طور شده از راهنمایی شما متشکرم

  Reply
  • دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ at ۱۱:۰۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   این تعداد کم فلجی که دارد دلیل اولش ضعف در نطفه می باشد.
   ویتامین AD3E تا ۳ روز روزی یک قطره صبح یک قطره داخل حلق بچکانید.

 • شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۱
  Permalink

  سلام.۱۳ تا تخم زیر مرغ کرچ گذاشتم.۷روز روی تخم ها خوابید ولی الان دو روز دیگه روی تخم ها نمیخوابه ،لطفا راهنمایی کنید

  Reply
  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۵:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در بعضی مواقع بر اساس یه سری موارد احتمال بروز شوک وجود دارد که مرغ کرچ بر روی تخم نشیند. با این اوصاف دو روز گذشته… احتمال از بین رفتن نطفه ها وجود دارد.

 • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۲:۵۱
  Permalink

  سلام ببخشید چرخش دستگاه جوجه کشی رو کی باید متوقف کرد؟ تخم مرغ گذاشتم و امروز روز۱۹ هست

  Reply
  • سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ at ۱۵:۱۷
   Permalink

   سلام سه روز آخر نیازی به چرخش ندارد.

 • یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ at ۲۳:۵۸
  Permalink

  سلام ببخشید من ۱۲ تا تخم مرغ گذاشتم زیر مرغ کرچ جوجه همگیش در امدن از تخم مرغ ولی مادرشان ان هارا کشت نک میزد تو سرشون

  Reply
 • دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ at ۱۵:۴۷
  Permalink

  سلام
  یک مرغ کرچ داریم که ۱۵ روزه روی تخم هاش خوابیده ، امروز دیدیم یکی از تخم هاشو از لونه اش بیرون انداخته که کمی شکسته بود و متاسفانه دوباره تخم رو گذاشتیم تو لونه اش بعد متوجه شدیم که این کار باعث میشه تخم هاشو بخوره بعد که بهش سر زدیم دیدم اره تخم مرغ رو خورده.
  می خواستم بپرسم که چی کار کنیم بقیه تخم ها رو یه وقت نخوره؟

  Reply
 • دوشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۱ at ۱۸:۱۸
  Permalink

  سلام من دو تا تخم مرغ تو کارتن گذاشتم تو دستگاه خودم درست کردم الان ۲۰ روزه که یدونش یه طرفش سیاه و یک طرفش سفید است ولی یکی کامل سیاه آیا مشکلی در یه طرفش سیاه و سفید است لطفا بگید

  Reply
  • سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ at ۱۲:۱۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   جوجه در این روز کامل شده و در حال هچ می باشد و بمرور پوسته رو میشکند و بیرون از تخم می آید.

 • پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ at ۲۳:۵۷
  Permalink

  سلام کارشناس محترم .من الان ۲۴ روزه که ۲ تا تخم مرغ گذاشتم یکی کاملا سیاه بود شکوندم دیدم جوجه ای سیاه رنگ .ولی یکی هم یک طرفش سیاه و یک طرفش سفید است الان ۲۴ روزه آیا در میاد.

  Reply
  • شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ at ۱۶:۳۰
   Permalink

   سلام
   در روز ۲۴ دیگه امیدی نباید داشت، باید تخم را بشکنید که احتمالا جوجه تلف شد.

 • جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ at ۰۰:۳۲
  Permalink

  من دو تا تخم گذاشتم الان ۲۵ روز در نیومده یکی صکوندم جوجه بود

  Reply
  • شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ at ۱۶:۲۸
   Permalink

   سلام / دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روزه ، تخم ها بدلایلی عدم نطفه ، مدت زمان طولانی نگهداری ، عدم نگهداری مناسب ، مشکل دستگاه جوجه کشی و… تبدیل به جوجه نشدند که باید دقیق بررسی شود.

 • یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ at ۲۳:۴۹
  Permalink

  سلام خسته نباشید من یک دسگاه جوجه کشی درس کردم خواستم بهتون بگم بدون رطوبت سنج چطور بفهمم که رطوبت اندازه است ولی کاسه ابی که گذاشتم تودسگاه زودبخارمیشه اسفنج هم گذاشتم

  Reply
  • دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   با این حال که کاسه ای که تو دستگاه قرار دادید زود تبخیر میشه ، باید ظرف آب را بزرگتر بگیرید.

 • جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ at ۱۹:۵۳
  Permalink

  سلام میشه آبی که تودستگاه جوجه کشی تبخیرمیشه دوباره بریزیم؟

  Reply
  • شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ at ۱۶:۵۴
   Permalink

   سلام
   برای تولید رطوبت نیازمند آب بمقدار لازم برای هر مرحله به دستگاه جوجه کشی اضافه شود.

 • یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ at ۰۰:۰۸
  Permalink

  ببخشید من یک تخم مرغ توی دستگاه دارم که الان روز چهاردهمش هست نطفه اش مشخص شده اما یه ترک خیلی خیلی کوچیکه داره به نظرتون نتیجه داره؟

  Reply
  • یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ at ۱۰:۱۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم های سوراخ و ترک خورده ، باعث نفوذ هوا به داخل تخم می شود و از رشد جنین جلوگیری می کند و برای جوجه کشی مناسب نمی باشند.

 • دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۵:۳۰
  Permalink

  سلام .ممنون از حوصله ای که میکنید و این همه جواب کامل میدید .خدا پشت پناهتون باشه .توفیقات روز افزون

  Reply
  • پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۸:۳۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تشکر بابت حٌسن انتخاب شما؛

 • جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ at ۰۹:۲۲
  Permalink

  سلام وقت بخیر من دو تا تخم مرغ گزاشتم تازه ۲۱ روزه شده اند اما هیچ کدوم ترک هم نخوردند

  Reply
  • چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۱:۴۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   قسمت وسط تخم ها را به آرومی سوراخ نمایید اگر جوجه رشد کرده بود باید کمک کنید تا هچ شوند./

 • جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ at ۰۹:۲۷
  Permalink

  سلام وقت بخیر من دوتا تخم مرغ گزاشتم داخل دستگاه تازه ۲۱ روزه شده اند اما هیچ کدوم نشکسته و ترک هم نخوده اند.

  Reply
  • یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۷:۱۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   قسمت وسط تخم را سوراخ کنید و ببینید جوجه ها اگر ضعیف هستند باید کمک کنید تا هچ شوند.

 • جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۳:۲۰
  Permalink

  من ۱۰ تا تخم زیر مرغ گذاشتم اما هیچ کدومشون بعد ۲۱ رو در نیومدم
  یکیشون هم مرده از تخم بیرون آوند با ضربه ی خود مرغ

  Reply
  • یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۸:۱۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نزدیک هچ باید مراقب باشید تا مرغ کرچ به تخم ها ضربه نزند.

 • جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ at ۲۱:۰۵
  Permalink

  سلام در روز ۱۶باید چه مشخصاتی داشته باشند

  Reply
  • یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۶:۰۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   روز شانزدهم: ناخن و منقار در این روز تکامل بیشتری پیدا می‌کنند. بدن جنین از پر پوشیده شده و مصرف سفیده تقریبا به اتمام خواهد رسید و زرده به عنوان منبع تغذیه به کار گرفته خواهد شد.

 • شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۳:۴۴
  Permalink

  سلام ۸ تا تخم مرغ زیر مرغ گذاشتم مرغ هر دو روز یک بار از سر تخم مرغ ها بلند میشه و میره آب میخوره و بعضی وقت ها به تخم مرغ ها که دست میزنم می بینم سرد شدند الانم روز شانزدهمه آیا این بیرون اومدن مرغ از سر تخم ها مشکلی ایجاد میکنه.؟

  Reply
  • چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ at ۱۱:۳۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   سرما باعث شوک به جنین می شود و احتمال تلفات بالاست.

 • سه شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۲۳:۵۸
  Permalink

  سلام من ۳ عدد تخم مرغ در کارتن گذاشتم الان که با نور نگاه میکنم ته تخم مرغ خالیه نصف دیگش هم سیاهه
  یعنی چی؟

  Reply
  • پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۷:۱۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بهترین زمان برای کندلینگ ، هفتمین روز از جوجه کشی می باشد. در این روز تخم های نطفه دار با رگه های عنکبوتی مشخص می باشند.

 • چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۲:۰۵
  Permalink

  سلام من یک شب، ۸تخم مرغ زیر مرغ کرچ گذاشتم شب بیست و یکم ۳تاش ازتخم دراومد من صبح روز ۲۴م۵ تا دیگه تخم‌مرغ رو شکستم سه تاشون خراب شده بودن ولی دوتاشون جوجه توشون بودولی مرده بودن .هردوتاشونم یه تیکه زرده بهشون وصل بود.سوالم اینه که نکنه من زود شکستمشون هنوز قرار بوده خودشون ازتخم دربیان ؟یا از قبل مرده بودن؟

  Reply
  • پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۱:۴۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روز است که باید از روز ۱۹ به مرور جوجه ها تخم ها را سوراخ کنند تا ۲۴ ساعت بعد از پایان دوره جوجه های ضعیف از تخم در می آیند.

 • جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۷:۳۳
  Permalink

  سلام وقتتون بخیر.چند تا سوال داشتم خدمتتون
  اول اینکه حداقل و حداکثر مدت نگهداری تخم نطفه دار قبل از شروع دوره جوجه کشی چقدر هست و دوم اینکه میزان رطوبت دستگاه چقدر باید باشه ؟ و مورد آخر اینکه حداقل و حداکثر میزان مجاز نوسات دما در طول دوره جوجه کشی چقدر هست ؟ممنون میشم از راهنمایی شما

  Reply
  • سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۶:۵۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   حداکثر مدت زمان نگهداری تخم نطفه دار تا پیش از ورود به دستگاه جوجه کشی ۷-۱۰ روز می باشد.
   برای اطلاع از میزان دما و درصد رطوبت به بخش آموزش و جدول جوجه کشی مراجعه بفرمایید.

 • جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ at ۲۳:۴۳
  Permalink

  سلام
  در روز بیستم آیا می توان از روی ظاهر تخم مرغ تشخیص داد که آیا جوجه تشکلیل شده است یا خیر؟
  اگر نمی‌شود اطفا راهنمایی کنید چطور بفهمم.
  ممنون.

  Reply
  • شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ at ۰۹:۵۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   روز بیستم جوجه کشی ، جوجه به تکامل رسیده و آماده هچ می باشد.

 • شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ at ۲۰:۲۰
  Permalink

  تخم مرغ ها هفت روز در دمای اتاق بوده اند آیا امکان باز شدن آنها هست؟

  Reply
  • سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۶:۵۲
   Permalink

   سلام
   دمای جوجه کشی ۳۷.۷ درجه سانتی گراد است و دمای اتاق مناسب جوجه کشی نیست.

 • یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ at ۰۰:۵۷
  Permalink

  سلام من دستگاه تازه گرفتم
  الان چهارده روزه وسطش
  لکه سیاه بزرگ میبینم جچوری باس مطمئن باشم جوجه باشه

  Reply
  • سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۶:۵۱
   Permalink

   سلام نطفه بینی در روز هفتم انجام میشه و در این روز نطفه بحالت رگه های عنکبوتی مشهود است.

 • جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۲۳:۲۳
  Permalink

  سلام وقت بخیر‌
  رطوبت دستگاه من چند ساعتی پایینی آمده بود که امروز روز دهم است میخواستم بدونم برای تخم ها ضرر نداره؟

  Reply
 • یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۰:۵۵
  Permalink

  با سلام و تبریک سال نو امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشید

  من الان روز ۱۶ ام جوجه کشی ام است ۴۲ عدد تخم گذاشتم همه رو روز هفتم نطفه سنگی کردم و به جز دو سه تا همه نطفه داشتن اونارو دور انداختم ولی در هنگام نطفه سنجی دوباره یکی از تخم ها که اتفاقا جنین داشت . تکون میخورد از دستم افتاد و زیرش شکست اما چیزی نریخت و یه پوست روش مونده آیا احتمال داره که جوجه بشه یا باید درش بیارم؟

  ب

  Reply
  • یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۹:۵۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تشکر / همچنین سال نو برای شما بخیر و خوشی باشه
   ترک برداشتن تخم نطفه دار باعث نفوذ اکسیژن و در نهایت دفع رطوبت و مرگ جنین می شود. اگر ترک مویی و کم می باشد به آرومی قسمت ترک برداشته را با چسب بپوشانید.

 • یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۳:۳۳
  Permalink

  سلام من یه دستگاه جوجه کشی درست کردم که دما دقیق بود اما رطوبت سنج نذاشتم روز ۴ رگ بسته بود. اما الان که روز بیست و دوم هست حتی ترک هم نخورده چراغ قوه که میندازمیه سیاهی توش پیداس که تکون میخوره باید چیکار کنم. یعنی ربطی به رطوبت داره؟

  Reply
  • دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۵:۵۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   باید کمک کنید . قسمت وسط تخم ها را به آرامی سوراخ نمایید و به فاصله ۴۵ دقیقه اسپری آب ولرم با فاصله بزنید تا هچ شوند.

 • یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ at ۲۳:۴۷
  Permalink

  سلام و عرض ادب خدمت شما.پیشاپیش سال نو تبریک عرض میکنم.۱۵تا تخم مرغ رو زیر مرغ کرچ‌گذاشتم الان ۲۱ روز گذشته هنوز خبری از جوجه ها نیست با نور هم ک نگاه میکنم دو سوم تخم سیاه هست و مابقیش سفید . بنظر شما باید چکار کنم؟

  Reply
  • دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۵:۴۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی از تخم ها را سوراخ کنید نیاز به کمک دارند و یا تلف شدند.

 • دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۵:۵۳
  Permalink

  عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما. سپاس از فرصتی که اختصاص دادین. من ۱۵ تخم مرغ در دستگاه دست ساخت گذاشتم که نهایتا چهارتاش از تخم در اومدن. اون چیزی که منو گیج کرده اینه که بقیه همه جوجه کامل شده بودن و فقط زرده تو شکمشون هنوز نرفته بود علت مرگشچن به نظر شما چه بوده. خیلی ممنون از پاسخگویتون. ان شاءالله سال خوبی در پیش رو داشته باشید

  Reply
  • سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ at ۲۰:۱۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نطفه ها ضعیف بودن و در آخر ستر تلف شدند.

 • دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ at ۱۷:۰۹
  Permalink

  سلام عیدتون پیش پیش مبارک تخم مرغ را سوراخ هم کردم ولی هنوز زرده توی تخم مرغ بود مگه زرده روز ۱۸ جذب نمیشه؟ پس چرا الان که روز بیست و دوم هست زرده توی تخم است
  الان باید چکار کنم؟

  Reply
  • سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲ at ۲۰:۱۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   اختلال جوجه کشی ائم از دمای نامناسب می‌باشد.

 • چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۵:۰۳
  Permalink

  سلام وقتتون بخیر
  من خودم مرغ و خروس دارم ویه دستگاه ایزی باتور۳
  امسال بالای صد تخم مرغ داخل گذاشتم که نود درصد جوجه های من در هفته اول تشکیل جوجه داخل تخم مرغ میمرن
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  با تشکر

  Reply
  • پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۷:۰۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم ها رو شکستید؟ جوجه ها پرهای خیس داشتند؟
   میتوان علت های مختلف باشد ، در هفته اول گرما بسیار مهم می باشد که می توان نامتعادل بودن دما در هفته را جویا شد.

 • پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ at ۰۹:۵۶
  Permalink

  سلام و وقت بخیر طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق

  در روز بیستم جوجه کشی یکی از تخم ها زیر مرغ ترک برداشته و معلومه که کار جوجه نیست و خود به خود شکسته نور که میزنم جوجه تکون میخوره آیا نفوذ اکسیژن در روز بیستم براش مشکلی ایجاد میکنه؟

  Reply
  • پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۶:۰۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر / عبادات شما هم قبول باشه
   مشکلی نیست و بصورت طبیعی هچر در جریان می باشد.

 • پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۷:۴۴
  Permalink

  سلام مجدد

  صبح تخم مرغ کمی شکسته شده بود و الان که مغربه هنوز همون اندازه شکسته ست و ترکش بیشتر نشده چ زمان طول میکشه که بعد از اولین نوک زدن جوجه در بیاد یعنی امکان داره ۲۴ ساعت به بالا طول بکشه؟

  Reply
  • یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۵:۵۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   به نوع قوی بودن نطفه و جوجه دارد. در بعضی مواقع شرایط دستگاه و با قوی بودن نطفه حدود ۱۲ ساعت هچ می شوند ولی بعضی اوقات تا ۲۴ ساعت و حتی بیشتر هم طول می کشد.

 • یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۴:۱۴
  Permalink

  سلام من خودم یه دستگاه جوجه کشی درست کردم و از گوگل گرفتم ایا این قابلیت جوجه شدن داره تخم ها هم نطفه دارن

  Reply
  • دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ at ۱۵:۴۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   دما ، رطوبت ، چرخش و اکسیژن رسانی استاندارد باشد می توان امیدوار بود.

 • یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۱۷:۵۰
  Permalink

  سلام و عرض خسته نباشید . من دو تا تخم غاز داخل کارتن دستگاهش خودم درست کردم ، گذاشتم یکی از تخم ها کامل سیاه شده ولی زندست و دیگری یک طرفش سفید یک طرفش سیاه اینم زندست ؛ ممکنه بفرمایید چقدر طول میکشه از تخم بیرون بیاید یا هنوز خیلی مانده است؟ تو رو خدا جواب بدید راهنمایی کنید

  Reply
  • سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۱۷:۵۱
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در صورت دقیق بودن دما و رطوبت ، بعد اولین نوک زدن حدود ۲۴ ساعت زمان میبرد تا کامل هچ شوند.

 • یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ at ۱۸:۳۴
  Permalink

  سلام من دستگاه تمام اتوماتیک ساختم هر ۲ساعت یکبار تخم هارو ۱۰ ثانیه میچرخونه و مهم نیست که تخم ها در چه حالتی قرار میگیرند بعضی هاشون هم بر میگرده سر جای اولشون ایرادی نداره؟
  منظورم اینه که هم تخم ها یک چرخش داشته باشد کافیه یا مهمه پشت و رو بشن؟

  Reply
  • پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ at ۱۸:۰۱
   Permalink

   سلام
   تخم ها باید به حالت چرخش دورانی آرام در آید تا نطفه به زرده نچسبد/.

 • سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ at ۱۹:۳۵
  Permalink

  سلام خسته نباشید .
  بعضی از تخم های بلدرچین در زمان هچ نوکشون بیرون میزنه ولی کامل در نمیان ایا باید کمکشون کنیم که خفه نشن یا باید خودشون در بیارن

  Reply
  • شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ at ۱۰:۱۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم بلدرچین یکی از هچ های راحت و بدون هیچ مشکلی در میان پرندگان هست. باید دما و رطوبت دستگاه را تست کنید تا از دقیق بودن و صحت خطا مطمئن باشید.

 • یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۶:۰۸
  Permalink

  سلام من در روز ۲۱ هستم در روز ۲۰ و۲ تا از تخهما شکست یکیش خیلی کوچک بود ومرد یکیش هم معلوم نبود گندیده یا نه چون نه بوش می آمد نه چیزی رشد کرده بود الان ۴ تاش مونده چیکار کنم وایسم یا تخم ها خراب شده

  Reply
  • چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۱:۱۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   ۲۴ – ۴۸ ساعت بعد از پایان دوره جوجه کشی ، باید صبر کنید تا جوجه های ضعیف هچ بشوند.

 • دوشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۷:۰۳
  Permalink

  سلام ببخشید سوال داشتم
  من ۱۱ تا تخم بلدرچین تو دستگاه دارم و امروز روز ۱۷ ام هست ، همه تخم ها داخلشان سیاهه هنوز هیچ کدوم بیرون نیومدن ،دما روی ۳۷.۵ و رطوبت ۵ روزی میشه که روی ۳۵ درجه هست و بالا نمیره امروز یکی از تخم هارو که برداشتم صدای ضعیف جوجه رو شنیدم ،نمی دونم باید چیکار کنم
  ممکنه که به خاطر رطوبت پایین پوسته تخم خشک و ضخیم شه و جوجه قادر به شکستن تخم نباشه

  Reply
  • چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۷:۲۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   برای مرحله هچر باید دما را روی ۳۷.۲ ، رطوبت را ۶۵ درصد و همچنین تهویه را روی ۳۸ درجه تنظیم کنید.

 • جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۶:۵۹
  Permalink

  سلام دوتا جوجه ی براهما دارم یکی شون مشکی یکی شو زرد مشکی حدودا ۹ روزشه یکم ضعیف شده چون اون‌یکی زرده که سه روز بزرگتر بود اونم یه به چند وقت
  ضعیف و تبل شده بود گفتم شاید روند تکامل شونه .

  چیزی خاصی باید بهش بدم ؟؟

  چیزشون شده ؟؟؟

  من منتظر پاسختون هستم
  پیسه خودمم مادرشون نیست

  Reply
  • دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۱:۳۱
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یک قاشق چای خوری ویتامین AD3E در هر لیتر آب حل کنید و تا ۵ روز تکرار کنید. و همچنین مکمل دوقلو ویتامینه + مینراله در هر کیلو دان میکس نمایید.

 • سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۵:۵۸
  Permalink

  سلام من یک دستگاه دارم ۲۰ تا تخم گذاشتم داخلش الان ۲۱ روز هست ولی جوجه نشده امروز هم یکی از تخم ها رو شکوندم جوجه سالم بود بعد تلف شد ولی یکم زرده داشت ولی جوجه بزرگ بود مشکلش چیه میشه زود جواب بدید

  Reply
  • چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۷:۲۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نباید کمک میکردین، باید تا تکمیل جذب کیسه زرده منتظر میموندین.

 • چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ at ۰۸:۲۲
  Permalink

  سلام وقت بخیر خسته نباشید.زمان هچ ار اول روز هجدهم هشتش یا پان روزهجدهم؟ درضمن ویتامین AD3ومکمل ویتامینه را از کجا باید تهیه کرد

  Reply
  • چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۷:۵۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   ۳ روز پایانی دوره جوجه کشی را هچر می گویند. دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روز بطول می انجامد که از روز نوزدهم هچر شروع می شود.

 • دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ at ۱۹:۳۷
  Permalink

  سلام من تخم زیر مرغ کرچ که ۱۸روز بود برداشتم با نور گوشی نطفه بینی کنم کمی ترک خورد و به اندازه ی مو زرده ی تخم مرغ بیرون آمد آیا جوجه مرده یا زنده است

  Reply
 • چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ at ۱۱:۴۶
  Permalink

  سلام الان ۱۶ روز که تخم داخل دستگاه فول تمام اتومات گذاشتم و همه دارن جوجه میشون امروز آمدم نطفه سنجی کنم که یکی از تخم ها که داخلش جوجه نسبتن از همه ی تخم ها که جوجه داخلشونه بزرگ تر بود کشکست و ترک برداش وکمی خون از تخم خارج شد آیا این جوجه زنده می ماند راستی ۵ دقیقه بعد دوباره همان تخم شکسته را نطفه سنجی کردم داخل تخم جوجه هنوز تکان میخورد

  Reply
  • یکشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۲ at ۱۱:۴۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تا خشک شدن و بند آمدن خون، کمک نکنید و باید هر نیم ساعت با فاصله بر روی تخم آب ولرم اسپری نمایید.

 • جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ at ۰۷:۲۹
  Permalink

  سلام خسته نباشید ببخشید الان روز ۱۹ جوجه کشی است ۳تاتخم داخل دستگاه گذاشتم هر سه تا تخم داخلشون سیاه ولی یکی از تخم ها هنوز رگه های خونی دارد ولی اون دوتای دیگه رگه خونی ندارند آیا این تخم خراب شده

  Reply
  • دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ at ۱۵:۴۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بعد از ۳ روز از آغاز دوره جوجه کشی ، تخم ها باید رگه های کوچک داشته باشند، تخم های سیاه فاسد شده هستند و باید دور بریزید. بهترین تایم کندلینگ ۷-۱۰ روزگی می باشد.

 • سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ at ۲۲:۵۶
  Permalink

  سلام هچ چیه

  Reply
  • چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ at ۰۹:۴۰
   Permalink

   سلام
   ۳ روز آخر دوره جوجه کشی را بهش هچ گفته میشه.

 • جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲ at ۱۳:۲۷
  Permalink

  سلام من تخم نطفه دار ابریشمی گذاشتم زیر کبوتر روز ۱۴ هم هست پوسته تخم آلوده شده آیا اگر تمیز نکنم مشکلی برای جنین پیش میاد ؟ و چجوری تمیز کنم

  Reply
  • جمعه ۰۵ آبان ۱۴۰۲ at ۱۹:۱۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   باید ضدعفونی کنید تا در صورت هچ آلودگی به جوجه ها منتقل نشود. سریع‌ترین ضدعفونی خانگی ترکیب آب + نمک می‌باشد که با پنبه آغشته به آب + نمک ضدعفونی کنید.

 • پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۲ at ۲۳:۰۰
  Permalink

  سلام خسته نباشید من در روز پنجم تخم مرغ را زیر چراغ قوه گرفتم اشکالی که ندارد؟؟

  Reply
  • جمعه ۰۳ آذر ۱۴۰۲ at ۰۹:۱۳
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بهترین و دقیق ترین تایم نطفه سنجی ، روز هفتم می‌باشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، مقاله آموزش نطفه سنجی را مطالعه کنید.

 • شنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۴۰
  Permalink

  سلام آیا مرغ کرچ وقتی میخواد بخواب رو تخم ها پاهاشو روی تخم می‌گذارد عیب دارد یا نه؟؟؟

  Reply
  • پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ at ۱۲:۳۱
   Permalink

   سلام / ایرادی ندارد/.

 • شنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۴۱
  Permalink

  من یه لحظه تخم و از زیر مرغ برداشتم و روی چراغ قوه گرفتم بعد سریع سره جاش گذاشتم مشکلی ندارد یا دارد؟؟

  Reply
  • دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۵۳
   Permalink

   سلام مشکلی نداره. فقط دقت کنید بهتره تو دوره جوجه کشی کمتر به تخم نطفه دارها دست بزنید تا سرد نشوند.

 • شنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۴۸
  Permalink

  سلام من در روز ششم تخم را از زیر مرغ برداشتم و زیر چراغ قوه گرفتم مشکل دارد یا ندارد جواب بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟

  Reply
  • دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۵۱
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بهترین زمان نطفه سنجی در جوجه کشی روز هفتم تا دهم می باشد. با این حال ایرادی نداره. فقط تایم نطفه سنجی رو در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

 • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ at ۱۴:۱۲
  Permalink

  سلام خسته نباشید امروز روز بیستم هست تخم ها نه ترک خورده نه چیزی به نظرتون جوجه ها میان بیرون یا مردن؟؟؟؟

  Reply
  • شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ at ۱۱:۳۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکسری تخم ها هستند ۲۴ ساعت بعد از دوره هچ در میان. برای اطمینان یکی دو تا از تخم ها را به آرومی قسمت وسطشو سوراخ کنید/.

 • شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ at ۱۷:۵۶
  Permalink

  سلام خسته نباشید من یه دستگاه دست ساز دارم الان روز ۱۷ هست و دماسنج داخلی دمارو ۳۵ یا ۳۶ نشون میده ولی ترموستات کنترل دما روی۳۷/۷ هست مشکلی نداره فردا هم باید دمارو کاهش بدم

  Reply
  • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ at ۱۷:۳۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   این اختلاف دما برای جنین ضرر داره و باید سنسور کالیبره بشه.

 • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ at ۱۸:۵۳
  Permalink

  کنترلر دما من معمولی و دست سازه و دمارو ۳۷/۷نشون میده و دماسنج داخلی ۳۵ اولویت با کدومشون هست

  Reply
  • سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ at ۱۶:۰۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   باید دماسنج مرجع یا تستو داشته باشید مقدار دمای دقیق و واقعی رو بسنجید.

 • پنجشنبه ۰۷ دی ۱۴۰۲ at ۱۴:۲۶
  Permalink

  سلام من روز هفتم جوجه کشیم هست و نطفه سنجی که کردم با نور گوشی دیدم نصف بیشتری تخم جوجه را سیاهی گرفته میخواستم بدونم طبیعیه؟

  Reply
  • شنبه ۰۹ دی ۱۴۰۲ at ۱۲:۲۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز هفتم رگه های عنکبوتی در حال تپش باید باشد. تخم ها فاسد هستند/.

 • دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ at ۱۷:۲۷
  Permalink

  سلام خدمت شما…من اومدم ۱۰تخم مرغ نطفه دار در دما ۳۶/۹تا۳۷/۹با یه کاسه آبو یه فن روش ۲۱روز تخم مرغ ها را نگه داشتم داخل دستگاه دست سازم ولی الان روز ۲۱هستو تخم مرغا سنگینه ولی میزنم رو تخم هیچ صدایی از جیک جیک جوجه نمیاد مشکل کجاس؟

  Reply
  • شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ at ۱۲:۲۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   باید قسمت وسط تخم را به آرومی سوراخ نمایید تا از سطح زنده بودن و یا رشد جنین مطمئن شوید.

 • شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ at ۲۱:۴۶
  Permalink

  سلام من ۵تخم رو داخل دستگاه گزاشتم که خودم با کارتون درست کردم . در روز ۷ تخم ها رگ عنکبوتی بستن فقط من تو یکیشون نمی بینم اما یک طرفش سیاه شده بود لطفاً راهنمایی فرمایید که آیا بندازم دور یا نه

  Reply
  • پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ at ۱۰:۴۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم‌های که نطفه دار هستند بعد از ۷ روز باید، دارای رگه های عنکبوتی باشند.

 • جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ at ۱۷:۲۱
  Permalink

  سلام من امروز دستگاهم به مدت ۵ دقیقه خاموش شد به خاطر اینکه چراغ سوخت رفتم چراغ جدید گرفتم . ولی دما رو با بخاری رو ۳۰ درجه نگه داشتم .
  آیا امکان داره جوجه ها زنده باشم هنوز ؟
  تا روز ۱۹ همه زنده بودن.

  Reply
  • جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ at ۲۱:۱۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   مشکلی پیش نمیاد، نگران نباشید.

 • چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ at ۰۰:۰۲
  Permalink

  سلام ببخشید اگر جوجه ای که تخم بیرون آوردیمش
  ولی جوجه زنده است چگونه از آن نگهداری کرد

  Reply
  • پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ at ۰۹:۵۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تا ۲ روز اول باید محلول آب و شکر + مولتی ویتالیت بدید. و بعده این مدت تغذیه شروع کنید و دان پلیت سوپر استارتر داده شود. تا ۱۰ روز دمای کف ۳۵ درجه باشد و بمرور هفته ای ۱-۲ درجه کم می کنید.

 • چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ at ۰۰:۱۶
  Permalink

  سلام روز بیستم هست هیچ خبری نیست

  Reply
  • پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۰:۴۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   قسمت وسط تخم را به آرامی سوراخ نمایید و هر نیم ساعت روی تخم ها اسپری آب گرم بزنید و باید کمک کنید.

 • چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ at ۲۰:۰۰
  Permalink

  سلام من چند تا تخم زیر مرغ کرچ شده گذاشتم بعد ۵ روز ۱ تخم رو پس زد تخم زیاد سرد نشده بود گزاشتم تو دستگاه ولی الان ۱۰ روز میگذره ولی علامتی از جوجه در آن نیست باید چند روز بگذره تا علامت پدیدار بشه یک طرف آن هم سیاه شده

  Reply
 • سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ at ۲۳:۲۵
  Permalink

  سلام خسته نباشید من زیر مرغ تخم گذاشتم تخم ها یه زره کم کثیف بودن اشکالی نداره که؟؟؟

  Reply
  • جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۱:۵۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تا حد امکان با پارچه تنظیف آلودگی‌ها را از بین ببرید و در آخر با نانوسیلور ضدعفونی نمایید.

 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۹:۱۵
  Permalink

  سلام من تخم مرغ هارو روز ۱۰ با چراغ قوه مشاهده کردم توش رگ بود و یک طرفش یکم سیاه بود آیا باید اینطوری باشد؟

  Reply
  • جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۱:۴۷
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   در روز دهم که کندلینگ انجام می‌شه، تخم‌های نطفه دار باید ب حالت رگه های عنکبوتی در تمام تخم نمایان باشند.

 • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۰:۱۴
  Permalink

  سلام خسته نباشید مرغ من وقتی که میخواد بخوابه رو تخمها تخمارو با نوکش میاره زیرش مشکلی که نداره؟؟
  امروز روز چهاردهمه مرغ با پا زد تخم جابجا شد عیب داره یا نه؟؟ممنون میشم جواب بدین

  Reply
  • دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ at ۱۶:۵۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم‌ها باید زیر مرغ باشند تا گرمای نسبی را داشته باشند.

 • جمعه ۰۳ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۱:۴۹
  Permalink

  امروز روز ۲۰ام هست از جوجه خبری نیست چیکار کنم؟؟

  Reply
  • چهارشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۳:۰۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   یکی از تخمها را سوراخ کنید اگر جوجه باشه باید کمک کنید.

 • دوشنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۰:۲۴
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  امروز روز ۱۸ تخم ها هست از ۱۳ تخم ۹تاش تکون میخوره آیا احتمال دارد اون ۴ تا تخم سالم باشد

  رطوبت ۷۰ و دمای ۳۷.۲تا۳۷.۳ مناسب

  در زمان هچ ما نباید هیچ دخالتی داشته باشیم مثلا کمک کنیم جوجه در بیاد یا قسمت کیسه هوا رو یکم بشکنیم که جوجه داخل تخم خفه نشه

  چند ساعت جوجه باید داخل دستگاه باشه تا خشک شه

  چند ساعت باید گشنگی بخوره تا زرده حل شه

  ببخشید خیلی سوال پرسیدم این سؤالات فقط سؤالات من نیست با جواب دادنشون به خیلی از تازه واردا کمک میکنی

  بابت پاسخ دادن مچکرم

  Reply
  • پنجشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۲:۴۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   باید نطفه سنجی کنید تا مطمئن بشید.
   در زمان هچ باید چرخش ثابت بشه.
   بعد از هچ باید ۱۰-۱۲ ساعت داخل دستگاه بماند و خشک شدن پر پشت گردن اولین علائم برای خروج جوجه ها می باشد.

 • یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۴:۲۲
  Permalink

  سلام ببخشید دمای ستر مرغ ۳۷.۷ و رطوبت ۵۰تا۵۵
  هچر ۳۷.۲ رطوبت ۶۰ تا ۷۰ درسته؟؟

  Reply
  • دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ at ۱۶:۰۲
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بله به همین صورت انجام بدید.

 • سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ at ۰۸:۴۷
  Permalink

  سلام وقت بخیر من تخم مرغ گزاشتم زیر مرغ حدود ۱۵ روز میشه اما الان احساس میکنم که از روی تخم ها زیاد پا میشه تا امروز اصلا بلند نمیشد آیا امکان داره تخم مرغ ها فاسد شده بش؟

  Reply
  • پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ at ۱۰:۱۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   تخم ها رو بو کنید و یا زیر نور قرار دهید تا از سالم بودن مطمئن بشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *