مدیریت پرورش کبک

مدیریت پرورش کبک

مدیریت پرورش کبک » قبل از هر چیز با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد حائز اهمیت می باشد.

باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۲۶ درجه سانتی گراد شروع به رشد (تشکیل جنین) می نمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیرا هنگامی که تخم در دمای ۲۶ درجه در حال رشد می باشد.

با جمع آوری و ذخیره آن در دمای توصیه ای ۱۲ – ۱۸ درجه سانتی گراد جنین ممکن است آسیب دیده و نهایتا تخم به حالت گندیده باقی بماند. جمع آوری تخم ها به طور متناوب مانع از کثیفی و آسیب دیدگی آنها می گردد.

مدیریت پرورش کبک

اما داشتن تعدادی تخم کثیف در مجموعه تخم های جمع آوری شده بدیهی به نظر می رسد. لذا باید آنها را با کاغذ سمباده نرم تمیز نمود. حتی المقدور از شستن تخم کبک ها جهت رفع آلودگی و کثیفی باید خودداری نمود زیرا امکان نفوذ باکتری ها و سایر ذرات مضر به داخل پوسته در طی زمان شستشو وجود دارد. در صورت انتخاب روش شستشو باید توجه داشت که آب مورد نظر برای شستن تخم ها گرم تر از دمای تخم باشد.

در غیر این صورت باکتری ممکن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود. تخم ها را باید در یک مکان خنک با تهویه مناسب در دمای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت ذخیره نمود. شایان ذکر است که تخم کبک را می توان برای مدتی طولانی قریب به سه هفته با درصدی کم از ضایعات نگه داری نمود. اما روند نرمال ست کردن تخم ها یک الی دوهفته بوده و در کل زمانی بیش تر ازسه هفته برای نگهداری تخم توصیه نمی گردد.

مدیریت پرورش کبک » چرخاندن تخم ها

چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه داری الزامی و مورد نیاز نمیباشد ، اما در صورتی که بیش از یک هفته نگه داری شوند، آنگاه باید آنها را به طور متناوب چرخاند. به منظور حصول بهترین شرایط و بیشترین درصد هچ (جوجه گیری), باید یک دستگاه تمام اتوماتیک را تهیه و آنرا یک تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن, راه اندازی و فعال نمود.

در فاصله زمانی باقی مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه باید وضعیت دستگاه را بررسی نموده و در نهایت دما و رطوبت را به حد مطلوب تنظیم نمود. در دستگاه, تخم ها در ۲۱ روز اول تحت دمای ۹۹/۵ درجه فارنهایت و رطوبت ۸۶ قرار گرفته و در روز ۲۱, بعد از انتقال به هچر, دما نیم درجه کاهش یافته و تا ۲۴ ساعت ثابت باقی می ماند.
سرانجام در روز ۲۳ دما به ۸۹/۵ تقلیل می یابد. اما رطوبت از روز ۲۲ تا زمان هچ به %۹۰ افزایش می یابد. زیرا رطوبت بالا به جوجه ها کمک می نماید تا به راحتی از تخم خارج شوند.

زمان جوجه کشی و پرورش کبک

تخم کبک به طور میانگین پس از ۲۴ روز به جوجه تبدیل می شود.اما بعضی از تخم ها در روز ۲۳و برخی در روز ۲۵ هچ می شوند. به منظور حذف تخم های جنین مرده و بدون نطفه، در هفته اول و سپس در روز انتقال آنها از دستگاه ستر به هچر ( ۳ روز مانده به هچ), تخم ها تحت کندلینگ قرار می گیرند.
پس از خشک شدن جوجه ها, آنها را از فضای هچر به فضای نگه داری (سالن پرورش) برده که دارای دستگاه مادر مصنوعی بوده و از قبل ضدعفونی شده است. باید توجه داشت که ظروف آبخوری و دانخوری به اندازه کافی در دسترس باشد.

شرایط نگهداری جوجه کبک

ظروف آبخوری باید دارای دهانه پهن و دیواره کم ارتفاع باشند. در غیر این صورت امکان خفگی جوجه ها وجود دارد. عمق آب نباید متجاوز از ۲ سانتیمتر باشد. جوجه ها باید به طور مداوم به آب خنک و تازه دسترسی داشته و ظروف مربوطه باید به طور روزانه تمییز و گندزدایی گردند.

در مورد دستگاه های مادرمصنوعی, دما برای چند روز اول ۳۲-۳۵ درجه سانتی گراد بوده و در هر هفته دما به ازای ۱ درجه کاهش یافته تا جوجه ها به سن یک ماهگی برسند.
در این زمان نیاز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعی محسوس نمی باشد.
کبک چوکارعلاوه بر دستگاه مادر مصنوعی می توان از لامپ های حرارتی, بخاری های برقی و یا گرمکن های گازی و نفتی استفاده نمود.
اما در ۲ مورد اخیر باید توجه داشت که در صورت استفاده فضای پرورش باید از سیستم تهویه مطلوبی برخوردار باشد.

سالن پرورش کبک

در صورت نگهداری جوجه ها در سالن باید به خاطر داشت که کف سالن پرورش کبک به خودی خود گرم نبوده و جوجه ها ممکن است با مشکل مواجه شده و دچار سرماخوردگی یا خفگی ناشی از روی هم ریختن شوند. لذا در بستر باید از کف پوش هایی همانند نرمه چوب,پوسته برنج, کاه و یا پوشال بسته بندی استفاده نمود.
در پایان متذکر می گردد که جوجه ها برای هفته اول باید در نزدیکی منبع حرارتی قرار گرفته و حتی المقدر در قفس یا سالن مشبک ( توری کشی) نگهداری شوند.

مرگ جنین کبک

هچ یا (جوجه درآوری) ناموفق را می توان در ۲ عامل تخم بدون نطفه و دیگری مرگ جنین جویا شد.
به طوری که هر یک از این عوامل می تواند بعد از مرحله هچ یا با روش کندلینگ تشخیص داده شود.
بدین منظور باید تخم های هچ نشده را جمع آوری و آنها را بررسی نمود.
باید توجه داشت که ثبت تعداد دفعات مرگ جنین در تخم ها می تواند در تغییر و اصلاح روش کنونی جوجه کشی کبک و نهایتا افزایش بهره وری موثر واقع شود.

پیشگیری از مرگ جنین در پرورش کبک

مرگ جنین به طور قطع در دو زمان متفاوت از دوره جوجه کشی روی می دهد. یکی در ۳ روز اول جوجه کشی و دیگری در ۳ روز آخر مانده به زمان هچ. مرگ ناگهانی جنین قبل از زمان هچ در پی تغییر وضعیت زیستی جنین از محیط داخل تخم به فضای بیرون میباشد.

در این حالت جوجه ممکن است با مشکلاتی همانند تنفس و جذب کیسه زرده مواجه گردد که گاهی اوقات کنترل رطوبت لازمه رفع این موانع میباشد. به طور نرمال از میان تخم های نطفه دار %۹۳ – %۸۸ و در حالت کلی هچ %۹۰ – %۸۵ تخم ها باید به جوجه تبدیل شوند. نظر به اینکه مرگ زودرس جنین در زمان شکل گیری ارگان های جنینی روی می دهد, رشد مناسب جنین در داخل تخم همراه با مشخصه های بارزی ائم از قرار گرفتن سر در زیر بال راست, بزرگی سلول هوا به اندازه کافی جهت قرار گرفتن جوجه در حالت مناسب برا ی هچ و عدم خشکی لایه و پوسته تخم (شالاژا) در مدت زمان هچ جوجه می باشد.

جوجه کشی و پرورش کبک

شایان ذکر است که باید به علائم خشکی, وضعیت نوک و فرم صحیح بال و پا توجه داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد غیر معمول, آن را به منظور تشخیص علل و اخذ راهکار های مطلوب در مراتب آتی, ثبت نمود. زیرا به موجب آن می توان درصد نطفه داری جوجه گیری و همچنین درصد کلی تخم های هچ شده را محاسبه نمود. در پایان ذکر این نکته حائزاهمیت است که هرگونه تغییر در مقادیر ثبت شده یا پراکندگی میزان مرگ جنین می تواند به عنوان زنگ هشداری برای اصلاح به موقع مشکلات جزئی و جلوگیری از شیوع و تشدید آن تا حد بحرانی در نظر گرفته شود.

تشخیص کبک نر و ماده

تقریبا در تمام پرندگان ، پرنده نر از لحاظ جثه درشت تر می باشد . این امر در کبک هم صدق می کند ، کبک های نر عموماً دارای جثه ای بزرگ تر و سنگین تر هستند.
تشخیص بعدی ، سر کبک های نر گرد و بزرگ تر و سر پرندهٔ ماده بیضوی است. پاهای کبک های نر بلندتر بوده، پولک های درشت تری دارد و سریع تر از ماده ها راه می روند. یک روش قابل اطمینان در تعیین جنسیت در کبک را می توان بصورت فیزیولوژی اشاره کرد ، بررسی کلوآک است که دقت آن حدود ۹۵ درصد است. مقعد اغلب کبک های نر در بلوغ جنسی دارای زائده ای در زیر سوراخ آن به اندازهٔ حدود ۳/۷ میلیمتر است.

priority_high نظرات کاربران
 • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۳:۵۶
  Permalink

  سلام
  مدت زمان پرورش کبک پند روزه؟

  Reply
  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۳:۵۷
   Permalink

   با سلام
   پرورش گوشتی کبک تقریبا ۹۰ روزه

   Reply
  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۰۷
   Permalink

   دوره جوجه کشی کبک چوکار ۲۴ روز می باشد که از ۲۱ به هچر منتقل می شود

   Reply
 • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۳:۵۹
  Permalink

  ممنونم. راه تشخیص کبک نر و ماده به چه صورته؟

  Reply
  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۰۴
   Permalink

   خواهش/ تشخیص جنسیت کبک نر و ماده از روی رنگ پرها بسیار دشوار است ولی سر کبک نر درشت و گرد می باشد ولی سر کبک ماده کوچک و بیضی می باشد
   یک روش مرسوم که در تمام طیور قابل اطمینان است راه تشخیص کلوآک می باشد که کبک نر یک برآمدگی مخروطی شکل که در وسط دیده می شود ولی در ماده ها وجود ندارد و یا خیلی کوچک است

   Reply
 • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۰۶
  Permalink

  طول دوره جوجه کشی کبک چند روزه؟

  Reply
 • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۱۰
  Permalink

  قیمت تخم نطفه دار کبک چقدره؟

  Reply
  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۱۲
   Permalink

   لطفا برای استعلام قیمت و خرید تخم نطفه دار کبک و تخم نطفه دار انواع پرندگان با دفتر شرکت تماس بفرمایید
   ۰۱۱۴۲۲۶۲۰۵۶

   Reply
 • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۱۴
  Permalink

  خیلی ممنونم از جواب دادن و راهنماییتون حتما تماس میگیرم

  Reply
  • جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ at ۱۴:۱۵
   Permalink

   خواهش میکنم/ انجام وظیفه بود
   موفق باشید

   Reply
 • چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ at ۱۳:۲۹
  Permalink

  سلام
  خسته نباشید ،من یه طرح خانگی کبک دارم ک حدود ۳۰۰ تایی میشه و الان تقریبا در ۸ ماهگی ب سر میبرن ولی روزی ۶ تا بیشتر تخم جمع اوری نمیکنم خاستم بگم میشه راهنمایی کنید ک چرا هنوز شروع نکردن و چ شرایطی لازم دارن برای اینکه تخم نطفه دار داشته باشن ،کتاب خاصی اگر هم در این زمینه وجود دارد بفرمایید ک تهیه کنم با تشکر…

  Reply
  • یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ at ۱۷:۵۲
   Permalink

   سلام
   وقت بخیر
   تقریبا موعد بلوغ کبک حدود ۸ ماهگی می باشد در این زمان کبک مولد شروع به تخمگذاری میکند.
   در ۸ ماهگیآغاز تخمگذاری کبک می رسد . در این سن شما بصورت هفتگی ویتامین AD3E به جیره اضافه گردد.

   دی کیو شاپ

   Reply
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *