مدیریت جوجه کشی مرغ

مدیریت جوجه کشی مرغ
5/5 - (2 امتیاز)

مدیریت جوجه کشی مرغ : تحقیقات جدیدی که در انجمن بین المللی علمی طیور در آتلانتا-جورجیای ایالات متحده مطرح شد به تأثیرات مدیریت جوجه کشی مرغ مادر گوشتی و هچری در جوجه آوری و متعاقباً عملکرد جوجه های گوشتی می پردازد.

زمان نگهداری تخم مرغ ها و تأثیر آن برروی میزان جوجه کشی

تحقیقات انجام شده در دانشگاه آرکانزاس حاکی از آن است که تأثیر ذخیره سازی تخم مرغ بر جوجه آوری در مقایسه با رشد جوجه ها بیشتر است؛ اما به هرحال محل خواباندن تخم مرغ ( در زمین و یا فصولات ) اثرات قابل توجهی برروی قدرت جوجه آوری نداشت .

Emily Lhamon ،یکی از دانشجویان فارغ التحصیل به انجمن توضیح داد که هدف از طرح تحقیقی اول تعیین اثرات مراقبت از تخم مرغ ها بر روی زنده ماندن و بهره وری جوجه های گوشتی Cobb کاب بود .

وی آزمایش انجام شده را اینگونه توضیح داد : مدت زمان ذخیره سازی تخم مرغ بر روی زمین در مقابل فصولات . در آمایش ذخیره سازی تخم مرغ , تخم مرغ ها از دسته یکسان انتخاب شده و به مدت ۴, ۸, ۱۲, ۱۶ روز ذخیره شدند.

در تخم مرغ های ذخیره شده از دسته مرغ هایی که بیرون آشیانه تخم گذاشتند و مرغ هایی که درون آشیانه تخم گذاشته بودند استفاده شده بود. آزمایش اولیه و تکرار آن برای هر دو گروه انجام شد.

در آزمایش اول ذخیره سازی تخم مرغ ،تفاوت قابل توجهی در درصد جوجه کشی , درصد تخم مرغ بارور و درصد باروری مشاهده شد.

در آزمایش دوم تفاوت معنی داری در هفته اول و دوم در ضریب تبدیل غذایی , متوسط وزن پرنده , و درصد جوجه کشی و درصد تخم مرغ بارور و درصد باروری مشاهده شد.

البته در هر دو آزمایش ، تفاوت قابل توجهی در معیارها در زمینه نگهداری تخم مرغ بر زمین یا فصولات گزارش نشد.

تأثیر سن در مدیریت جوجه کشی

Nirun Boonsinchai و Sukhothai Thammathirat در خصوص اثرات سن مرغ مادر در ترکیب اسیدهای چرب زرده و میزان جذب زرده در طول دوران رشد و نمو جنین بررسی و آزمایش کردند.

آنها دریافتند که سرعت جذب زرده در جنین مرغ های جوان بالاتر است اما غلظت اسیدهای چرب زرده و زردۀ در دسترس برای جنین حاصل از مرغ های مسن تر بیشتر است .بنابراین چربی بیشتر برای جنین فراهم بوده و امکان بقاء جنین را افزایش می دهد.

محققان اظهار می دارند که نرخ رشد بهتر بعضی جوجه ها بدلیل مقدار بالاتری از زرده تخم مرغ باقی در هچری همراه با غلظت بیشتر اسیدهای چرب در جوجه های حاصل از مرغ های مسن تر است.

برنامه های تغذیه ای در طول دوره پرورش و تاثیر آن برروی ترکیب بدنی مرغ مادر

آزمایش دیگری که در دانشگاه آرکانزانس انجام شد چهار برنامه تغذیه ای متفاوت را در طول دوره پرورش تا زمان رسیدن به بلوغ و عملکرد پروتئین بر روی گله مرغ مادر گوشتی را بررسی کردند.

Karen Vignale توضیح داد که چهار برنامه تغذیه ای که در آنها استفاده کردند مبتنی بر منحنی وزن بدن بود : تغذیه روزمره , شیوۀ تغذیه ای skip-a-day ( منحنی وزن استاندارد در Cobb ) و کم تغذیه ( منحنی وزن بدن ۲۰ درصد زیر مقدار استاندارد ) و بیش تغذیه ( منحنی وزن بدن ۲۰ درصد بیشتر از مقدار استاندارد ) .

تأثیر مواد معدنی خوراکی در مدیریت جوجه کشی

محققان در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و ایالات متحده و کانادا و هلند ،اثرات شرایط دوره انکوباسیون و منبع مواد معدنی در بدن مرغ مادر گوشتی و خوراک جوجه ها برروی ۷۰۸ قطعه جوجه خروس Ross را بررسی کردند.

مواد معدنی دریافتی خوراک جوجه ها و مرغ های گوشتی یکسان بوده یا تمام خوراک درسه گروه ارگانیک , تماما غیر ارگانیک و یا مخلوطی از ارگانیک و غیر ارگانیک تغذیه شدند.

, Coltin Caraway توضیح داد که وجود رطوبت نسبی در طول دوره انکوباسیون برروی وزن جوجه ها تأثیر گذار است .

جوجه هایی که در طول دوره انکوباسیون آنها ۷۰ درصد رطوبت بوده سنگین تر از جوجه هایی بودند که دوره انکوباسیون آنها ۵۳ درصد رطوبت داشت.

در ۴۲ روزگی منابع معدنی بر روی وزن جوجه ها تأثیر خود را نشان داد جوجه هایی که خوراک مخلوط دریافت کردند از همه سنگین تر , جوجه هایی که خوراک تمام ارگانیک دریافت کردند از همه سبک تر بودند خوراک مصرفی جوجه ها نیز به همین ترتیب بود.

رطوبت نسبتا بالاتر در دوره انکوباسیون جوجه های گوشتی که مواد مغذی غیر ارگانیک دریافت می کردند به کاهش مصرف خوراک و در نتیجه منجر به کاهش قابل توجه وزن آنها در ۲۸ روزگی شد.

رطوبت بالای دوره انکوباسیون برروی خوراک مصرفی و یا وزن بدن جوجه هایی که فقط مواد ارگانیک و یا خوراک مخلوط دریافت می کردند , تاثیر قابل توجهی نداشت.

در ۴۲ روزگی بهترین ضریب تبدیل غذایی به گروه تغذیه شده با مواد معدنی ارگانیک و رطوبت نسبی کمتر در طول دوره انکوباسیون تعلق گرفت.

دمای دوره انکوباسیون و تأثیر آن برروی رطوبت فصولات جوجه های گوشتی

۲ فاکتور در این آزمایش استفاده شد: در آزمایش اول از تخم مرغ های گرفته شده از مرغ هایی با ۳ خط ژنتیکی و تورم کف پا ( FPD) متفاوت در ۲ دمای متفاوت انکیوباسیونی استفاده شد.

در آزمایش دوم , تخم مرغ ها از نژاد ۵۰۰ Cobb که در آشیانه بر روی زمین جمع آوری شده و بیشتر آنها یا تراشه چوب تازه و یا تراشه چوب مستعمل بود استفاده و در ۳ دمای انکوباسیون قرار داده شدند.

در آزمایش دوم (LH) دمای پوسته تخم مرغ به مدت ۳ روز پائین تر ( ۹ / ۳۶ درجه سانتی گراد ) بود و همانگونه که در جوجه کشی های چند مرحله ای دیده می شود، ۳ روز پایانی دمای استاندارد انکوباسیون افزایش می یابد و به ۹ / ۳۸ درجه سانتیگراد می رسد.

در مرحله هچری از ۱۸۰ یا ۲۱۰ قطعه جوجه گوشتی استفاده شد . در آزمایش اول ۱۵ قفس پرشده از تراشه جدید چوب درخت کاج و در آزمایش دوم تراشه چوب جدید و یا مستعمل پرشده بود .در هر دوره آزمایش دمای انکوباسیون به طور مداوم رطوبت فضولات را تحت تأثیر قرارداد.

در آزمایش اول رطوبت فضولات از ۱۳ تا ۲۸ روزگی یک یا دو درصد بیشتر در دسته S اما در ۴۲ روزگی وضعیت برگشت و گزارش حاکی از بالاترین میزان رطوبت فصولات در قفس های جوجه های گوشتی در دسته LH بود.

در آزمایش دوم جوجه های گرفته شده از انکوباسیون S کمترین میزان رطوبت که البته فقط شبیه روز سی و هفتم دمای انکوباسیون LH گزارش شد.

در آزمایش اول در ۲۸ روزگی یک تداخل ژنتیکی مشاهده شد که متعاقباً بروی رطوبت فضولات آزمایش دوم تأثیر گذار بود. در حالیکه رطوبت فضولات بالاتر در آزمایش یک به دنبال مصرف بالاتر خوراک در جوجه های گوشتی و وزن گیری آنها بود، این موضوع در آزمایش دوم مشهود نبود.

مزایای استعمال پروبیوتیک در مدیریت جوجه کشی

درمان پروبیوتیکی با میکروب های سودمند در مرحله هچری فرصت منحصر به فردی برای جوجه های گوشتی است که اثرات مفید متعدد شامل افزایش وزن جوجه های هفت روزه ، کاهش مرگ و میر ، بهبود یکنواختی ، و حفاظت اولیه در مقابل پاتوژن ها را فراهم کرده است .

آنها توضیح دادند که رشد زود هنگام روده در جوجه های گوشتی به دنبال به وجود آمدن میکروفلورهای مفید روده ایست . در طبیعت , مرغ ها میکروفلور مورد نیاز جوجه های خود را تأمین می کنند اما در مرغداری ها به دلیل اینکه مرغ ها و جوجه ها جدا از هم نگهداری می شوند تأمین میکروفلور برای جوجه ها مقداری سخت شده است. این تأخیر در رشد روده جوجه را مستعد ابتلا به باکتری های بیماری زا می کند که این امر به نوبه خود کاهش وزن و افزایش مرگ و میر را به همراه دارد.

Pseudomonas, Salmonella و E. coli شایع ترین باکتری های زیست محیطی در هچری و مرغداری ها هستند که ممکن است بیماری زا باشند.

در این مطالعه از پروبیوتیک FloraStart® استفاده شد تا اثر آن برروی افزایش وزن هفت روزه و یکنواختی و مرگ و میر جوجه های گوشتی بررسی شود.

جوجه ها با پروبیوتیک قبل از قرارگرفتن در سالن های پرورشی تخت درمان قرار گرفتند. درمان با پروبیوتیک، کاهش مرگ و میر دسته طیور از ۹۷ / ۴ به ۵۰ / ۴ درصد را به همراه داشت ،همچنین افزایش قابل توجهی در وزن هفت روزه و یکنواختی بهتر دسته طیور نیز مشاهده شد.

در تمام آزمایش ها , گروه های دریافت کننده پروبیوتیک به نسبت گروه های بدون پروبیوتیک افزایش وزن بیشتری داشتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *