محل پرورش جوجه کبک

محل پرورش جوجه کبک

محل پرورش جوجه کبک : برای تفکیک بخش های مختلف پرورش ، یکی از اصولی ترین راه هایی که وجود دارد داشتن سالن جداگانه و تفکیک کردن بخش های مختلف پرورش برای نگهداری هر سن پرنده است .

با وجود چنین شرایطی مدیریت در هر بخش بسیار آسان تر و ساده تر می باشد و بازدهی بیشتری انتظار می رود .در محاسبه ی سالن مورد نیاز برای پرورش کبک ، سطح مورد نیاز در پایان دوره مبنای تعداد جوجه ریزی است .

در شرایط پرورشی سطح مورد نیاز پرندگان بر اساس سطح مورد نیاز در آخرین سن محاسبه می شود که در چنین شرایطی به جز سطح مورد نیاز برای حرکت پرنده سطح مورد نیاز برای آب خوری و دانه خوری نیز در نظر گرفته می شود .برای مثال می توان گفت که در مورد کبک برای محاسبه ی محل پرورش جوجه کبک طح مورد نیاز در پایان دوره مبنای تعداد جوجه ریزی می باشد .

اگرتعدادی جوجه متناسب با طرفیت هر سالن وارد کنید ، می توانید در سن ابتدایی پرورش جوجه ها سطح سالن را محدود کنید و همزمان با رشد کردن پرنده ها برای افزایش فضای در دسترس اقدام کنید

محل پرورش جوجه کبک چه ویژگی های دارد

کاهش استرس در کبک

برای مثال می توان گفت اگر محل پرورش جوجه کبک که در اختیار دارید ۲۰۰ متر مربع سطح دارد و شما قصد دارید تا پایان ۳.۵ ماهگی جهت کشتار از کبک نگهداری کنید حداکثر تعداد پرنده ای که در این سالن می توانید بگذارید ۶۰۰۰ قطعه جوجه می باشد .

باید گفته شود که در ابتدای پرورش جوجه ها نیازی به گذاشتن جوجه ها در همه ی سالن نیست زیرا فراهم کردن شرایط محیطی در همه ی سالن به صرفه نمی باشد و بهتر است با امکاناتی که در دسترس داریم موقتا از قسمتی از سالن استفاده کنیم.

بنابراین تا سن یک ماهگی پرنده از نیمی از سالن استفاده می شود و همزمان با بزرگتر شدن و رشد کردن پرنده ها سطح پرورش را گسترش می دهیم تا در نهایت پرنده ها را در همه ی سطح سالن رها می کنیم.

راه های جلوگیری از استرس جوجه کبک

زیرا بلدرچین هایی که پرورشی هستند با قرار گرفتن انسان ها در کنار آن ها حالت فرار به خودشان نمی گیرند .اما در مورد کبک ها حتی جوجه های یک روزه وقتی انسان ها به آن ها نزدیک می شوند به شدت ترسو هستند و فرار می کنند و پناه می گیرند و تا سنین بالاتر هم این رفتارشان تا حدی ادامه پیدا می کند .

محل پرورش جوجه کبک شرایطش باید طوری باشد که در معرض کمترین استرس های محیطی باشد مانند صدا و رفت و آمدهای غیر ضروری . در صورتی که رفت و آمد به داخل سالن زیاد باشد استرس زیادی به کبک وارد می شود ,و این وارد شدن استرس در کبک های مولد باعث کاهش و یا حتی قطع شدن تخم گذاری شده و در کبک هایی که در حال رشد هستند باعث تاخیر در رشدشان می شود.

رفت و آمد در محل پرورش جوجه کبک

کسانی که در محل پرورش جوجه کبک می کنند باید دقت داشته باشند تا بسیار آرام و بی سروصدا وارد سالن شوند ودر هنگام کار کردن آرام کار کنند زیرا کبک با دیدن افراد به شدت فرار می کند و خودش را به دیوارها می کوبد چون سالن راه فراری ندارد.

اگردر گروه های پرورشی تعداد زیادی کبک نگهداری می شود باید به این نکته توجه کنید که در مواقع استرسی ممکن است پرنده ها در یک گوشه از سالن جمع شوند و این موجب می شود تا پرنده هایی که در زیر هستد با فشاری که به آن ها وارد می شود تلف شوند .

 

دستگاه جوجه کشی کبک

۵ راه کار کاهش استرس در گله پرورش کبک

۱ . در محل پرورش جوجه کبک برای این که جوجه ها در گوشه محبوس نشوند بهتر است گوشه ها به صورت دایره ای باشند .
۲ . استفاده کردن از مولتی ویتامین خصوصا ویتامین c نقش مهمی در کاهش استرس می تواند داشته باشد.
همچنین در زمان پرورش می توانید گروه های پرورشی کوچکتری ایجاد کنید تا تلفات کاهش پیدا کند .
۳ . گذاشتن آبخوری و دان خوری به اندازه کافی, می تواند تا حدودی از استرس پرنده کاهش دهد.
۴ . عدم نگهداری از حیوانات پر سروصدا مانند سگ.
۵ . استفاده نکردن از وسایل و تجهیزاتی که سرو صدای زیادی دارند .

پرورش جوجه کبک بدون جابه جایی

اگر توانایی فراهم کردن شرایط محیطی مناسب را داشته باشید هرهفته جوجه ی یک روزه ی تولیدی به یک بخش پرورش جوجه گوشتی کبک وارد می شود و تا آخر دوره در آن بخش باقی می ماند.

با توجه به اینکه جوجه در سنین ابتدایی پرورش نیاز به فضای کمتری دارد برای این کار می توانید به صورت موقت محل پرورش جوجه کبک را با پوشش های ارزان قیمت کوچک کنید و همزمان با رشد کردن جوجه ها فضا را بزرگتر کنید .

با جابه جا نکردن جوجه کبک ها مخصوصا در روزهای اول پرورش می توانید تلفات و هزینه های کارکنان را کم کنید .بدترین روش پرورش کبک و موضوعی که باعث تلفات زیاد و تنش پرنده می شود , چند بار جابه جا کردن جوجه در طول دوره است و همچنین باعث اختلال در بازدهی و رشد پرنده می شود .

درجابه جایی کبک در هر سنی تا می توانید بپرهیزید

به دلیل کوچک بودن جثه ی کبک در زمان جابه جایی به آن تنش زیادی وارد می شود و ممکن است حتی چند درصد تلفات به دلیل جابه جایی در گله ایجاد شود .

اگر نیاز به جا به جایی پرنده باشد بایستی موارد زیر رعایت شوند:

نکات مهم در محل پرورش کبک

چند نکته برای جابه جایی کبک

۱ .استفاده از سبد هایی که مخصوص حمل پرنده هستند و سوراخ های کفشان متناسب با سن پرنده می باشد .
۲ . هنگامی که می خواهید پرنده را به سبد انتقال بدهید نور سالن را کم کنید .
۳ . استفاده از حداکثر ظرفیت فن برای خروج گرد و غبار از سالن .
۴ . اگر فاصله جابه جایی زیاد نبود سبدهای حاوی پرنده را به سرعت در مقصد تخلیه کنید.
۵ . با سرعت اما با آرامش و سکوت کار جابه جایی پرنده را انجام دهید .
۶ . فراهم کردن شرایط محیطی مقصد شبیه سالن مبداء حداقل بعد از گذشت ۴۸ ساعت از زمان جا به جایی کار تغییر شرایط را شروع کنید .
۷ .باید به اندازه کافی آب خوری و دان خوری در محل مقصد دراختیار پرنده باشد
۸ . باید توجه داشته باشید که در زمان تنش پرنده نیاز به ویتامین c بیشتری دارد.

کنترل رفت و آمد بین هر بخش محل پرورش کبک

اگر با پرورش دهندگان مرغ گوشتی صحبت کرده باشید یا خودتان با پرورش مرغ گوشتی آشنا باشید, باورکردنی نمی باشد که همزمان چند سن مختلف جوجه را بخواهید در سالن های نزدیک به هم یا در یک سالن نگهداری کنید .

اما خوشبختانه این قابلیت در کبک وجود دارد و این به خاطر مقاومت خوبی است که دارد . به خاطر این که در سالن های پرورش کبک تراکم پرنده زیاد می باشد با وجود این مقاومت , یکسری آلودگی های محیطی موجب بیماری این پرنده می تواند بشود.

رعایت اصول بهداشتی در محل پرورش جوجه کبک

شاید در عمل امکان پذیر نباشد که بخواهیم برای هر بخش کارگر جداگانه داشته باشیم یا حتی کارگر هنگام ورودش به هر قسمت پرورش امکان تعویض لباس و یا کفش را داشته باشد .اما تا حدی می توانیم از ورود آلودگی به هر یک از گروه های پرورشی با ساخت یک حوضچه یا تشت حاوی مواد ضد عفونی کننده جلوگیری کنیم.

اول باید به قسمتی که جوجه های کم سن هستند سر بزنید و بعد وارد قسمت های جوجه های مسن تر یا مولدان شوید .به کارگرانتان هم این آموزش را بدهید که برای ورود از قسمت جوجه های کم سن وارد شوند و از سالن جوجه های مسن خارج شوند.

اگر خودتان هم به عنوان مدیر یا بازدید کننده می خواهید به همه ی بخش ها سر بزنید باید اول به قسمت جوجه های کم سن بروید و بعد وارد قسمت های جوجه های مسن تر و سالن مولدان بشوید .باید سعی داشته باشید که برای هر قسمتی وسایل و تجهیزاتی جداگانه داشته باشید مثل: بیل , سطل و سایر لوازم . چون که این وسایل هم می توانند باعث انتقال دادن آلودگی شوند .

نظرات کاربران
 • چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ at ۲۳:۵۸
  Permalink

  سلام مطلبتون عالی بود. سوال داشتم:برای شروع سوله چند متر مربعی خوبه؟؟ و لطفا نسبت مساحت سوله رو به تعداد کبک ها بفرمایید.

  Reply
  • پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ at ۱۱:۳۵
   Permalink

   سلام
   برای ابتدا باید بازار هدف را مشخص کنید و برای ریسک کمتر از تعداد کمتر شروع نمایید.

   دی کیو شاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.