ضدعفونی سالن بلدرچین

ضدعفونی سالن بلدرچین

ضدعفونی سالن بلدرچین ( مرغداری ) شامل مجموعه عملیات متفاوت با هدف نابودی میکروارگانیسم های موجود در محیط خارجی است. ضدعفونی سالن و سایر مکان های مربوطه پس از خروج پرندگان از سالن ضروری است. نه تنها به این علت که از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری می کند، بلکه بر بهره وری تولید و کیفیت محصولات تولیدی نیز می افزاید. ( یک گرم از غبار مرغداری حاوی ۲۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزارتا باکتری است). هدف از ضدعفونی سالن مرغداری، حفاظت از پرندگان در برابر دو نوع حمله ی میکروبی است:

بیماریهای عفونی اختصاصی ( ویروسی، باکتریایی، قارچی ) که سبب بروز مشکلات بهداشتی می شوند. ایمنی ناقص در بلدرچین جوان یا عدم واکسیناسیون و استرس ناشی از شروع رشد همگی عواملی هستند که موجبات بروز بیماریها را فراهم می سازند. فلور میکروبی موجود ، امروزه با پرورش متراکم طیور دیگر اهمیت آن آشکار شده است ( افزایش تراکم، رشد سریع و فضای بسته). تاثیر این فلور میکروبی معمولا” به صورت کاهش در تولید ( تخم مرغ ، میزان رشد) و کیفیت محصولات ظهور می یابد.

وضعیت ظاهری سلامتی پرندگان ارتباطی با این فلور میکروبی ندارند. برنامه ضدعفونی سالن بلدرچین که پس از تخلیه طیور از سالن صورت می گیرد، باید شامل دو رشته عملیات ذیل باشد: حذف منابع و مخازن میکروارگانیسم ها از طریق اتخاذ روش های پاکیزه سازی و نابودسازی حشرات و جوندگان.

بهداشت سالن نگهداری بلدرچین

رفع آلودگی که شامل موارد زیر است:

به کارگیری اولیه موادضدعفونی کننده پس از پاکیزه سازی

خالی گذاشتن سالن میان دوره های پرورشی متوالی

ضدعفونی سازی ثانویه از طریق گازدهی یا اسپری کردن درست پیش از ورود جوجه های جدید به سالن که شدیدا” توصیه می شود.

مواد ضدعفونی کننده اصلی (باکتری کش، ویروس کش، قارچ کش)

میزان تاثیر و نوع فعالیت، یکی از عوامل اصلی انتخاب یک ترکیب ضدعفونی کننده است. ترکیبات ضدعفونی کننده یکی از خواص زیر را دارا می باشند:

باکتری کشی، ویروس کشی و قارچ کشی؛ و بطور معمول از تمامی خواص فوق الذکر برخوردار نیستند.

ضدعفونی سالن بلدرچین

ضدعفونی کننده شیمیایی سالن بلدرچین

فنلها و کرزولها

فنلها ترکیبات شیمیایی ویروس کش و باکتری کشی هستند که عمدتا” بر روی باکتری های گرم مثبت موثرند. فنلها معمولا” به همراه هالوژنها به کار می روند. بی فنلها ترکیبات قارچ کشی هستند که حتی در حضور مواد آلی نیز به کارگیری آنها تاثیرات بلند مدتی را به همراه دارد. عموما” فنلها را به صورت محلول حاوی ۱ تا ۳ % ماده فعال به کار می گیرند.

ترکیبات ۴ گانه آمونیوم

این ترکیبات شیمیایی ویروس کش و باکتری کشی ( گرم مثبت و گرم منفی) هستند. فراورده های این ترکیبات معمولا” حاوی ۱۵ تا ۱۸ % از این مواد فعال هستند. این محلول را نباید با مواد شوینده یونی مخلوط نمود؛ چرا که خاصیت باکتری کشی و ویروس کشی آنها خنثی می شود.

عوامل فیزیکی

ضدعفونی سالن بلدرچین با کمک ضدعفونی کننده های فیزیکی (شعله، بخار تحت فشار با گرمای بیش از حد) را فقط می توان برای وسایل فلزی و سطوح کوچک به کار گرفت.

بخار تحت فشار برای پاکیزه سازی تکه ها و باقیمانده های کثافات بسیار مناسب است. آب مصرفی باید حاوی ترکیب ضدعفونی کننده ای باشد که در دمای بالا نابود نشود. با این وجود، این روش هزینه بالا و زحمت زیادی برای کارگر به همراه دارد و می تواند موجب خوردگی برخی از فلزات شود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.