انکوباسیون تخم مرغ بر کیفیت جوجه

انکوباسیون تخم مرغ بر کیفیت جوجه
5/5 - (1 امتیاز)

انکوباسیون تخم مرغ بر کیفیت جوجه :‌ علاوه بر بهینه کردن قابلیت هچ تحویل جوجه یک روزه سالم یک هدف مهم برای یک کارخانه جوجه کشی است. برای بهینه کردن کیفیت جوجه ، داشتن یک روش خوب جهت اندازه گیری کیفیت جوجه مهم است. یک روش جهت ارزیابی فرایند جوجه کشی و تخمین عملکرد جوجه ها ، بررسی طول جوجه هاست. طول جوجه به وسیله کشیدن جوجه در طول یک خط کش و اندازه گیری فاصله نوک تا انتهای انگشت میانی پا تعیین می شود. این طول رابطه مثبتی با وزن بدن بدون وزن زرده باقیمانده دارد، که نمایانگر این است چه مقدار زرده در طول دوره جوجه کشی جهت توسعه بدن جوجه صرف شده است.

به منظور بهینه کردن کیفیت جوجه، عوامل زیادی باید مورد محاسبه قرار گیرند. قبل از تخمگذاری، کیفیت جوجه تحت تاثیر ژنتیک مرغ مادر سن گله مادر و سلامت گله مادر قرار می گیرد.بعد از اینکه تخمگذاری انجام شد، بهداشت لانه و شرایط ذخیره سازی در مزرعه مرغ مادر، کیفیت تخم مرغ، زنده مانی جنین و کیفیت جوجه را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیریت مزرعه مرغ مادر در تحویل جوجه یک روزه سالم تعیین کننده است.

تاثیر انکوباسیون تخم مرغ بر کیفیت جوجه

در طول دوره جوجه کشی ، دمای پوسته تمامی تخم مرغ ها باید بهینه باشد تا توسعه جنینی بهینه انجام شود. دمای خیلی بالا و یا خیلی پایین پوسته تخم مرغ به طور منفی کیفیت و یکنواختی جوجه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای تامین دمای مطلوب پوسته تخم مرغ تمامی تخم مرغ ها در طول دوره جوجه کشی یکسان باشد، زیرا تفاوت در سرعت جریان هوا باعث تغییر ظرفیت انتقال گرما توسط هوا و در نتیجه تغییر دمای پوسته تخم مرغ می شود.

رطوبت نسبی نیز در انتقال گرما مسئله مهمی است. هوای مرطوب گرما را بهتر از هوای خشک انتقال می دهد. برای حفظ دمای مناسب پوسته در طول دوره جوجه کشی، داشتن رطوبت نسبی بالا در کل دوره مطلوب خواهد بود. در طول ۹ روز اول جوجه کشی، یعنی زمانی که تولید حرارت جنین کم است اگر رطوبت نسبی بالا باشد حرارت هوای اطراف تخم مرغ راحت تر به جنین منتقل می یابد.

تاثیر تخم بر کیفیت جوجه

بعد از ۹ روز، یعنی زمانی که تولید حرارت توسط جنین به طور نمایی افزایش می یابد اگر رطوبت نسبی بالا باشد حرارت راحت تر از جنین به هوای اطراف تخم مرغ انتقال می یابد. اما داشتن رطوبت نسبی بالا در کل دوره جوجه کشی غیرممکن است زیرا یک تخم مرغ باید حداقل ۱۰ درصد وزن خود را تا روز ۱۸ جوجه کشی از دست بدهد تا قابلیت هچ حداکثر شودبنابراین باید بین رطوبت نسبی و کنترل انتقال حرارت و کنترل از دست دادن وزن تخم مرغ تعادل برقرار شود.

مطالعات زیادی نشان داده اند که اگر دمای پوسته در طول انکوباسیون ۳۷/۸ درجه سانتی گراد باشد بهترین کیفیت جوجه تامین خواهد شد. دماهای بالا یا پایین تر از ۳۷/۸درجه سانتی گراد در طول هفته اول یا سوم انکوباسیون سبب افزایش تولید جوجه درجه ۲ ( تا ۵ درصد) و افزایش جوجه های کوچکتر ( تا ۵ میلیمتر کوچکتر) می شود. تحقیقات نشان داده است که دمای ۳۸/۹ درجه سانتی گراد از روز ۷ انکوباسیون به بعد سبب افزایش بروز آسیت در دوران پرورش جوجه ها می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *