دمای مورد نیاز گله

دمای مورد نیاز گله

دمای مورد نیاز گله : دمای مورد نیاز گله با توجه به سن آن پرنده متفاوت می‌باشد. لازم است برای دسترسی به عملکرد مناسب گله در هر مقطع سنی دمای مناسب گله در آشیانه تأمین گردد. در ذیل دمای مورد نیاز گله را به اختصار مرور می کنیم:

روز اول………………………………….. °۳۳-۳۲ سانتی گراد
روز دوم………………………………… °۳۲-۳۱ سانتی گراد
بقیه روزهای هفته اول………………. °۳۰-۲۹ سانتی  گراد
هفته دوم………………………………  °۲۸-۲۶ سانتی گراد
هفته سوم……………………………..  °۲۵-۲۴ سانتی گراد
هفته چهارم…………………………….. °۲۳ سانتی گراد
هفته پنجم وبعد از آن……………….  °۲۰-۱۸ سانتی گراد

دمای مورد نیاز گله

دماهای اشاره شده، باید در سطح جوجه‌ها تأمین گردد. بنابر این دماسنج‌ها در سالن پرورش می‌بایستی در ارتفاع ۲۰ سانتیمتری سطح زمین نصب گردند. بهتر است از دماسنج های دقیق و مطمئن برای اندازه گیری دمای مورد نیاز گله استفاده شود. مشاهده رفتار جوجه‌ها و همچنین طرز پراکندگی آنها گویای چگونگی دمای محیط می‌باشد.

دما و تهویه مناسب برای پرورش جوجه ها

همراه با رشد جوجه‌ دمای نیاز گله برطرف شود و باید دما کاهش یافته و میزان تهویه افزایش یابد. ایجاد تعادل بین این دو عامل یعنی دما و تهویه بخصوص در فصول سرما نکته بسیار مهمی است. این تعادل را باید از طریق عملی و با آزمایش و تجربه بدست آورد. توزیع یکنواخت گرما نیز در داخل آشیانه بسیار مهم است بطوریکه اگر توزیع هوای گرم سریع و یکنواخت نباشد، ممکن است قسمت‌هایی از آشیانه بسیار گرم و قسمت‌های دیگر سرد باشد. اما به هر حال حتی در صورت توزیع یکنواخت حرارت نیز، وضعیت پراکندگی جوجه‌ها شاخص بسیار خوبی برای کنترل حرارت و وضعیت آشیانه می‌باشد.

دمای مورد نیاز گله

به موازات اقدامات تأمین دما حفظ رطوبت به میزان ۶۰ – ۷۰ درصد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
دمای بسیار گرم: جوجه ها نفس نفس زده، بالها افتاده و از منبع حرارت می‌گریزند.
دمای بسیار پائین: جوجه ها مضطرب و پر سر و صدا شده، بر روی هم انباشته می‌شوند.
کوران هوا: جوجه ها از رفتن به تمام قسمتهای آشیانه اجتناب کرده،فقط در یک طرف جمع می‌شوند(بدرستی نمی‌شود تشخیص داد که جوجه ها بطرف انسان جلب شده اند ویا از چیزی ترسیده‌اند).
دمای متناسب و مطلوب: جوجه ها بطور یکنواخت پراکنده شده و در کف آشیانه پخش شده، راحت و آرام هستند.

دمای گله به طرق مختلف تأمین می‌گردد از جمله کوره هوای گرم (با استفاده از مشعل با سوختهای مختلف)، بخاری معمولی، مادر گازی، برقی و…

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.