جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی یکی از راه های جوجه کشی انواع پرنده ها است که بسیار جالب و خوب خواهد بود ، که می توان با در اختیار داشتن از یک دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال لذت جوجه درآوری را حس کنیم. دی گیو وان بزرگترین عرضه کننده ماشین جوجه کشی در ایران.

آموزش جوجه کشی مصنوعی

در جوجه کشی مصنوعی موارد مختلفی از جمله میزن رطوبت در ماشین های جوجه کشی فقط به درجه دماسنج تر بستگی ندارد درصد رطوبت نسبی با خواندن دماسنج های خشک و تر مشخصت خواهد شد به عنوان مثال اگر دما سنج خشک ۱۰۰ درجه فانهایت و دما سنج تر ۳/۸۳ درجه فارنهایت را نشان دهد رطوبت در ماشین جوجه کشی به ۶۰ در جه خواهد رساند. که در شرایط نرمان و استاندارد بین ۵۷ تا ۶۰ باید باشد.

جوجه کشی مصنوعی

کاهش یا افزایش رطوبت ماشین های جوجه کشی

همانطور که میدانید بهترین وضعیت ممکن برای دماسنج خشک همانطور که گفته شد ۱۰۰ درجه فانهایت بوده و دماسنج تر نیز ۸۵ درجه فانهایت خواهد بود که این وضعیت باید از روز اول تا پایان هچ شدن برقرار باشد. که اگر این شرایط در دستگاه جوجه کشی فراهم شده باشد نیازی به تغییر در درجه حرارت از ۸۶ درجه فارنهایت نخواهد بود.اگر در دستگاه جوجه کشی از نشانه های افزایش رطوبت تا ۹۰ و ۹۲ درجه شاهد بودید و دریچه های انکوباتر و هچر خیلی بسته باشد باعثت کاهش جوجه درآوری در مراحل جوجه کشی خواهد شد.

و در صورت زیاد بسته بودن این دریچه های یاد شده شما شاهد افزایش رطوبت در داخل دستگاه خواهید بود که میتواند شما را با مشکلات مختلفی مواجه کند. همچنین اگر در اثر محدودیت ها و کمبود هوادهی رطوبت افزایش پیدا کند آن هم به صورتی که در روز های ۱۹ الی ۲۱ جوجه در داخل پوست مرده باشد عامل آن بیشتر هوادهی نامناسب است تا افزایش رطوبت در دستگاه دوره جوجه کشی و میزان کاهش آن است.

priority_high نظرات کاربران
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *