جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی
4.1/5 - (11 امتیاز)

جوجه کشی مصنوعی یکی از راه های جوجه آوری از تخم های نطفه دار انواع پرندگان است که در تعداد بالا توسط پرورش دهندگان صورت می‌گیرد. افرادی که به این کار علاقه دارند می‌توانند تنها با در اختیار داشتن یک دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال، این کار را انجام داده و از لذت آن بهره مند شوند. این روش نسبت به روش طبیعی مزیت هایی نیز دارد. به عنوان مثال در این روش میتوان در تعداد بسیار زیاد اقدام به جوجه کشی از تخم پرندگان کرده و نیازی به پرنده کرچ نیز نمی‌باشد. اما برای شروع به کار باید در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید تا در هنگام جوجه آوری با مشکل مواجه نشده و متضرر نشوید.

آموزش جوجه کشی مصنوعی

در جوجه کشی مصنوعی موارد مختلفی از جمله میزان رطوبت در ماشین های جوجه کشی فقط به درجه دماسنج تر بستگی ندارد. درصد رطوبت نسبی با خواندن دماسنج های خشک و تر مشخصت خواهد شد. به عنوان مثال اگر دماسنج خشک ۱۰۰ درجه فارنهایت و دماسنج تر ۳/۸۳ درجه فارنهایت را نشان دهد، رطوبت در ماشین جوجه کشی به ۶۰ درجه خواهد رسید. این مقدار باید در شرایط استاندارد و نرمال بین ۵۷ تا ۶۰ درصد باشد.

پارامتر های جوجه کشی مصنوعی

دمای مناسب برای جوجه‌ آوری به طور متوسط معادل ۳۸-۳۷ درجه می‌باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ شده و افزایش آن نیز منجر به خروج زودتر جوجه ها از تخم می‌گردد. البته درجه حرارت مناسب درماشین های مختلف تا حدودی متفاوت می‌باشد. هرچند با مراچعه به دفترچه راهنمای دستگاه میتوانید، در اینباره اطلاعاتی کسب کنید.

رطوبت موجود در ماشین جوجه‌کشی سبب تبخیر آب از تخم‌مرغ ها و تلفات جنین می‌شود. از این رو توجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت در دستگاه ها منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه‌های هوایی داخل تخم می‌شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می‌رسد. همچنین افزایش رطوبت نیز منجر به وسعت دیر هنگام کیسه هوا شده و جوجه در زمان نیاز قادر به تنفس نخواهد بود. رطوبت ماشین های جوجه‌کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد. در ادامه پارامتر های مهم در جوجه کشی مصنوعی را نام برده و آنها را به طور مختصر شرح می‌دهیم.

جوجه درآوری از دستگاه

رطوبت جوجه کشی مصنوعی

همانطور که می‌دانید بهترین وضعیت ممکن برای دماسنج خشک باید ۱۰۰ درجه فانهایت و دماسنج تر نیز ۸۵ درجه فانهایت باشد. دقت داشته باشید که این وضعیت باید از روز اول تا پایان هچ شدن جوجه ها برقرار باشد. اگر این شرایط در ماشین جوجه کشی فراهم شده باشد، نیازی به تغییر در درجه حرارت از ۸۶ درجه فارنهایت نخواهد بود. اگر رطوبت دستگاه جوجه کشی تا ۹۰ و ۹۲ درصد افزایش یافته و دریچه های انکوباتر و هچر خیلی بسته باشند، موجب کاهش درصد جوجه درآوری از تخم ها می‌شود.

در صورت زیاد بسته بودن این دریچه ها، شما شاهد افزایش رطوبت در داخل دستگاه خواهید بود که می‌تواند شما را با مشکلات مختلفی مواجه کند. همچنین اگر در اثر محدودیت ها و کمبود هوادهی رطوبت افزایش پیدا کند، به صورتی که در روز های ۱۹ الی ۲۱ جوجه در داخل پوست مرده باشد، از عوامل آن میتوان به هوادهی نامناسب اشاره کرد. فراموش نکنید که در این حالت افزایش رطوبت عامل مرگ جوجه ها نمی‌باشد.

تهویه داخل دستگاه

طی دوره جوجه‌کشی مصنوعی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم‌مرغ تامین می‌شود. دی‌اکسیدکربن حاصل از تنفس جنین و جوجه نیز از همین منافذ خارج می‌گردد. میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود۲۱% می‌باشد. به ازای هر ۱% کاهش میزان اکسیژن ۵% میزان جوجه‌دهی کاهش می‌یابد. همچنین عدم خروج دی‌اکسیدکربن و تجمع آن در اطراف تخم‌مرغ ها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می‌شود.

فراموش نکنید چنانچه غلظت دی‌اکسیدکربن به ۵% برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید. حداکثر میزان افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در کابین دستگاه ۵% است. سیستم تهویه باید به گونه ای باشد که دی اکسید کربن موجود در اطراف تخم ها را خارج و اکسیژن را به خوبی در تمامی نقاط کابین دستگاه پخش نماید. در جوجه‌کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب، تر است و جهت تهویه از سمت تمیزترین قسمت ها (سترها) به آلوده‌ترین بخش (اتاق شستشو) می‌باشد.

چرخش تخم‌ ها در جوجه آوری مصنوعی

نحوه قرار گرفتن تخم‌مرغ ها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد، درغیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار گرفته و قادر به تنفس نبوده و از بین می‌رود. چرخاندن تخم‌مرغ ها عملی است که در جوجه‌ کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می‌شود. عدم توجه به این مساله منجر به کاهش جوجه درآوری می‌شود. زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می‌گردد. همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می‌شود. عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم‌مرغ ها را نیز فراهم می‌کند.

جوجه آوری مصنوعی

این عمل چندین بار در طی روز انجام گرفته و توسط موتور دستگاه صورت میگیرد که موجب حرکت راک ها و تخم هایی که روی آنها قرار گرفته‌اند می‌شود. همچنین با استفاده از ترنر جوجه کشی نیز می‌توان سبب چرخش تخم ها شده و از چسبیدن جنین و زرده به پوسته تخم جلوگیری کرد. تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل ۴ تا ۶ بار و در ماشین های بزرگ و صنعتی تقریبا هر ۲ ساعت یکبار انجام می‌شود. ولیدر بعضی دستگاه ها چرخش هر ۱ ساعت یکبار انجام می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد که تعداد چرخش در روز و زمان بین آنها در مورد هر پرنده می‌تواند متفاوت باشد.

مرحله هچر

سه روز باقی مانده، یعنی از روز ۱۹ تا ۲۱، تخم‌مرغ‌ها وارد دوره هچر می‌شوند که دمای آن ۳۷.۵ درجه سانتی گراد و رطوبت آن ۷۵% است.در جوجه کشی مصنوعی نیز عواملی مانند دما، رطوبت و اکسیژن تاثیر گذار و مهم هستند. دلیل رطوبت بیشتر در جوجه کشی مصنوعی دوره هچر به این علت است که بعد از روز نوزدهم، به دلیل تنفس جنین و دی‌اکسیدکربن تولید شده به همراه آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته‌ها می‌شوند. همچنین جنین در روز ۱۹ مقداری از کلسیم پوسته را جذب می‌کند( ۱۲۰میلی گرم در طول ۲۱روز).

در طی دوره ۲۱ روزه جوجه‌ آوری، تخم‌مرغ ها ۱۸ روز در ستر و ۳ روز در هچر قرار دارند. از این رو نسبت جوجه کشی مصنوعی ستر به هچر باید ۱به ۶ باشد. در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم‌مرغ ها را ست کنیم، بعضی روزها هچر خالی می‌شود. به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم‌مرغ ها را ست می‌کنیم. زمان انتقال تخم‌مرغ ها از ستر به هچر به شرایط تخم‌مرغ ها نیز بستگی دارد. در حقیقت زمانیکه ۱ تا ۲% تخم‌مرغ ها نوک زده شوند زمان انتقال تخم‌مرغ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *