اثرات جایگزینی ذرت بوسیله سورگوم در جیره طیور

سورگوم در غذای طیور
4.3/5 - (3 امتیاز)

سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غلات است است که در ایران، ذرت خوشه ای نامیده می‌شود. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده آمار سطح کشت این دو گیاه با هم مخلوط شود. برای ایجاد تمایز میان این دو از اسم سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می‌شود. سورگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. آمار سطح زیر کشت آن در ایران در سال ۱۳۶۵ فقط شش هکتار گزارش شده است. البته این آمار در سال ۱۳۸۲ به حدود ۴۰ هزار هکتار افزایش یافته است.

توده های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد. تحقیقات جدیدی نشان داده که ذرت خوشه ای با تانن پایین می‌تواند جایگزین نیمی از ذرت جیره غذایی جوجه های گوشتی شود. بدون آنکه اثر منفی کامل ذرت بوسیله ذرت خوشه ای اثرات زیان باری روی رشد دستگاه گوارش دارد.

محققان در پژوهشی به بررسی اثرات جایگزین ذرت با سورگوم بر عملکرد، بازده لاشه، مخاط قسمت های روده کوچک و فعالیت آنزیم های غشا ژژنوم پرداختند. در این آزمایش ۵۹۴ قطعه جوجه گوشتی یک روزه در سه جیره غذایی تقسیم شدند. این جیره های غذایی شامل ۱۰۰ درصد ذرت (شاهد)، ۵۰ درصد ذرت جایگزین شده با سورگوم کم تانن (سور گوم پایین) و ۱۰۰ درصد ذرت جایگزین شده با سور گوم کم تانن (سور گوم بالا) می‌باشد.

تاثیر بر جوجه های گوشتی

افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل و بازده لاشه در روزهای ۷، ۲۱ و ۴۲ روزگی اندازه گیری شدند و قسمت های مختلف روده کوچک جمع آوری شد. در روز ۴۲ ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه در جیره غذایی با سورگوم بالا بد بود. اما بین تیمارهای آزمایشی در رابطه با بازده لاشه تفاوت معنی داری دیده نشده است. شاخص عمق کریپت، ژژنوم (تهی روده) و ایلئوم (دراز روده) در روزهای ۲۱ و ۴۲ روزگی در جیره شاهد پایین تر از جیره با سورگوم ( هر دو نوع با تانن پایین و بالا ) بود.

تاثیر سورگوم بر کیفیت تخم مرغ

صرف نظر از سن فعالیت آلکالین فسفاتاز روده ای در روده کوچک تفاوت معنی داری در جیره آزمایشی پیدا نشد. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که جایگزینی ۵۰ درصد (ذرت خوشه ای) با تانن پایین به جای ذرت در جیره غذایی جوجه های گوشتی مناسب است. در حالیکه جایگزینی ۱۰۰ درصد (ذرت خوشه ای) کم تانن به جای ذرت، اثرات منفی بر مخاط روده و عملکرد جوجه های گوشتی در ۴۲ روزگی دارد.

تاثیر سورگوم در جیره مرغ تخمگذار

تحقیقی به منظور بررسی و مشاهده تاثیر سورگوم در تغذیه مرغ تخم گذار صورت گرفت. تحقیق و آزمایش مورد نظر به مدت ۲ ماه به طول انجامید. در این مدت روی ۱۸۰ تخم مرغ سویه Hy-Line W36 در سن ۶۴ هفتگی آزمایش کرده و به صورت کاملا تصادفی با ۳ تیمار غذایی و چهار بار تکرار انجام گرفته است. تیمار های گفته شده شامل جیره شاهد بر پایه ذرت و کنجاله سویا، جیره حاوی ۳۲ درصد سورگوم جوانه زده و در نهایت جیره حاوی ۳۲ درصد سورگوم جوانه نزده بودند.

در نتایج به دست آمده از آزمایش و بررسی آنها، نشان داده شد که جیره با سورگوم جوانه نزده سبب می‌شود تا غذای مصرفی طیور، وزن و توده‌ی تخم مرغ ها در مقایسه با جیره شاهد کاهش داشته باشد. همچنین استفاده از این خوراک در جیره طیور موجب کمتر شدن ضخامت پوسته تخم مرغ و کیفیت سفیده ها می‌شود. اما توجه داشته باشید، مرغ هایی که از جیره سورگوم جوانه زده استفاده کرده بودند، تفاوتی با گروه شاهد در این زمینه ها نداشتند. در نهایت نتیجه آزمایش به این صورت شد که به کارگیری از ۳۲% سورگوم جوانه زده در جیره مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ ها و خصوصیات آنها را کاهش نداده و می‌توان از این ماده غذایی به جای بخشی از ذرت در تغذیه آنها استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *