تولید مرغ گوشتی

تولید مرغ گوشتی
5/5 - (4 امتیاز)

به طور کلی ۷۰ درصد از هزینه های خوراکی صرف خرید مرغ می شود. تغییرات مدیریتی که باعث افزایش بهره وری غذا شده اند عبارتند از: بهینه سازی دما ، نورپردازی ، تراکم پرندگان. تغذیه ی مرغ بسیار اهمیت دارد که باید در این زمینه تحقیقاتی انجام شود. به دلیل مطالعات و مطالب مفید و بالا رفتن سطح آگاهی  در مورد تغذیه ی مرغ، رژیم های دقیقی برای دوره های مختلف رشد معرفی شده اند. در این مقاله به بررسی جنه های رژیم غذایی مناسب در تولید مرغ گوشتی می پردازیم ، با دی کیو شاپ همراه باشید.

فرمولاسیون رژیم تولید مرغ گوشتی

پرندگان برای اینکه مواد مقوی بدست آورند باید غذای اضافی بخورند . خوشبختانه برای بازده خوراک به دلیل انتخاب های ژنتیکی موفقیت هایی کسب شده است. همانطور که می دانید مرغ بر اساس وزن بدن انتخاب می شود ولی با بالا رفتن هزینه های خوراکی ، برای اینکه سود آوری بالا برود ، انتخاب پرندگان باید با توجه به سایر ویژگی هایشان انجام می شود. بهره وری خوراک به معنی و مفهوم بازده خوراک ساده است.

پرندگان طبق تواناییشان برای تبدیل یک ورودی خاص به یک خروجی  مناسب رتبه بندی می شوند. در این مورد نیز مقدار ورودی همان مقدار خوراک مصرف شده است که طی یک زمان ، مشخص می باشد و خروجی همان وزن بدن یا افزایش گوشت است. بالاترین میزان خوراک تبدیل خوراک FCR و مصرف خوراک باقیمانده  RFI  است.

تولید مرغ گوشتی FCR

مرغ گوشتی را میتوان به عنوان مقدار خوراک مصرف شده در بالا رفتن وزن معرفی کرد. یعنی ترکیبی از شروع و پایان وزن بدن و غذای مصرفی می باشد. انرژی که برای حفظ وزن هدر می رود نیز نقشی در FCR  ندارد. برعکس FCR  افزایش وزن تقسیم بر خوراک مصرف شده به عنوان افزایش نسبت خوراک می شود. برای اندازه گیری مصرف خوراکی باقیمانده از Byerly1941  و بعد از آن هم از  Koch et al  استفاده می شود.همچنین شما قادر خواهید بود این نژاد از مر؛ ها را با استفاده از ماشین جوجه کشی پرورش دهید.

RFI  بین مصرف خوراکی و پیش بینی شده بر اساس رگرسیون برای تولید و وزن بدن تفاوت دارد و طبق فرمول زیر محاسبه می شود.

RFI = FI – [+ (b۱ * X) + (b۲ * Y)]

F1   نشان دهنده ی مصرف خوراکی در یک زمان مشخص است

b1  و b2  نیز ضریب رگرسیون برای نشان دادن میانگین مصرف خوراک

وزن متابولیک

X ضریبی است که با وزن متابولیک و یا شروع وزن بدن ارتباط دارد، جایی که متابولیک به عنوان وزن متوسط بدن یعنی ۷۵/۰ در نظر گرفته می شود. یعنی ویژگی میانگین افزایش روزانه یا افزایش وزن را در دوره ی تست  نشان می دهد. یک پرنده باید برای RFI  مقدار منفی داشته باشد تا از انرژی کمتری استفاده کند به طوری که میانگین RFI  در یک جمع صفر و دارای فنوتیپ می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.