تهویه سالن پرورش طیور

تهویه سالن پرورش طیور

نقش اصلی تهویه در سالن های پرورش طیور ، علاوه بر تامین هوای مورد نیاز و در دسترس قرار دادن آن ، خروج رطوبت از سالن می باشد. جالب است بدانید که حدودا ۳/۲ از آب مصرفی طیور از طریق مدفوع دفع و در بستر سالن رها می شود. پرورش متراکم پرندگان خصوصا در مرغداری های گوشتی ، از عوامل اصلی رطوبت بستر ، بروز آلودگی های ثانویه و اشاعه ی بیماری های ناشی از آن می باشد.

تاثیر رطوبت در سالن جوجه کشی

افزایش رطوبت سبب افزایش فعالیت های میکروبی، تغییر در فلور میکروبی بستر فعال سالن، تولید گاز آمونیاک، بوی نامطبوع و بروز مشکلات فیزیکی مانند: در رفتن و تر آشیل پا و آرتریت زانو در موارد حاد گردیده که افزایش تعداد مرغ های وازده از عوارض ثانویه آن خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی بیماری های مرغ مراجعه شود.

به جرات می توان گفت که بر خلاف تصور بسیاری از پرورش دهندگان سنتی بخش عمده ای از اهداف تهویه ای سالن جهت خروج رطوبت از سالن است.

کاهش رطوبت سالن مرغداری

سیستم تهویه در سالن های پرورش طیور

طراحی سیستم های تهویه ای و تنظیم هوای ورودی به سالن با توجه به ضرورت های پرورشی گله و جلوگیری از آسیب های ناشی از سرعت و نحوه ورود هوا به سالن خصوصا در فصول سرد ، همواره بخش مهمی از نگرانی ها و برنامه های تهویه ای تولیدکنندگان بوده و عدم پیش بینی و محاسبات استانداردهای مورد لزوم ، علاوه بر نارسایی در تهویه مناسب سالن ، امکان بروز و اشاعه بیماری های تنفسی را نیز افزایش خواهد داد.

عموما محاسبه تهویه مورد نیاز در سالنهای پرورش طیور از طریق مقدار جابجایی هوا بر اساس متر مکعب و با توجه به وزن پرندگان و یا مقدار جابجایی آن با توجه به سرعت استاندارد می باشد.

معمولا سیستم های تهویه ای موجود در ایران به اشکال طولی ، عرضی ، ترکیبی ( عرضی و طولی ) می باشند . در حالت ترکیبی امکان نصب برنامه ی اتوماسیون و تهویه حداقل وجود داشته که از طریق نصب اینلت های هوای ورودی و دستگاه کنترل مرکزی قابل اجرا می باشد.

در این روش تجهیزاتی مانند هواکش ، اینلتها و دریچه های هوادهی ابتدای سالن از ابزار اصلی ورود و کنترل هوا به داخل سالن می باشند. در این نوع سیستم هوادهی ، تهویه سالن ها در فصول سرد از طریق اینلت و به صورت عرضی و در تابستان نیز از طریق دریچه ای ابتدایی سالن ( پدهای سلولزی و یا پوشال های خنک کننده ) به صورت طولی امکان پذیر می باشد.تهویه سالن پرورش طیور

روش های تهویه در سالن مرغداری ۲ روش است :

  • تهویه طبیعی
  • تهویه مکانیکی

تهویه طبیعی سالن مرغداری

در صورتی که دمای سالن با دمای خارج از سالن برابر باشد ( خیلی سرد و یا خیلی گرم نباشد ) می توانید از تهویه طبیعی استفاده کنید. در این روش برای تهویه سالن مرغداری از جریان طبیعی باد مانند صعود هوای گرم و جایگزینی با هوای سرد کمک میگیرند تا هوای آلوده و رطوبت از سالن خارج شود. برای این منظور می توان از دریچه های سقفی یا پنجره در سالن استفاده کرد.

تهویه مصنوعی یا مکانیکی سالن

روش مکانیکی تهویه سالن پرورش طیور نیز خود به ۲ نوع تقسیم می شود :

  • ۱- تهویه مصنوعی با فشار منفی یا مکنده
  • ۲- تهویه مصنوعی با فشار مثبت یا دمنده

تهویه مصنوعی با فشار منفی یا مکنده

در روش فشار منفی خروج هوای مرطوب داخل سالن از طریق هواکش انجام شده و فشار هوای داخل سالن کاهش یافته و هوای تازه به آن وارد می شود. با مرور زمان هواکش ها که ارتباط مستقیم با هوای سالن داشته اند کثیف شده و مستحلک می شوند. ضمنا باید توجه داشته باشید که منافذ دیگری در سالن مرغداری وجود نداشته باشد.

 تهویه مصنوعی با فشار مثبت یا دمنده

در این روش به کمک یک یا چند هواکش صنعتی هوای تازه به داخل سالن هدایت شده و فشار هوای داخل سالن مرغداری افزایش می یابد و بنابراین هوای داخل سالن در گردش خواهد بود. مزیت روش فشار مثبت یا دمنده این است که هواکش ها در برخورد مستقیم با گازهای سمی و هوای آلوده ی داخل سالن نیستند و همچنین هوای ورودی را می توان سرد، گرم ، مرطوب و یا ضدعفونی نمود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.