تهویه در سالن های پرورش طیور و چگونگی اجرایی آن

نقش اصلی تهویه در سالن های پرورش طیور ، علاوه بر تامین هوای مورد نیاز و در دسترس قرار دادن آن ، خروج رطوبت از سالن می باشد. حدودا ۳/۲ از آب مصرفی طیور از طریق مدفوع دفع و در بستر سالن رها می شود. پرورش متراکم پرندگان خصوصا در مرغداری های گوشتی ، از عوامل اصلی رطوبت بستر ، بروز آلودگی های ثانویه و اشاعه ی بیماری های ناشی از آن می باشد.

افزایش رطوبت بستر سبب افزایش فعالیت های میکروبی آن ، تغییر در فلور میکروبی بستر فعال سالن ، تولید گاز آمونیاک ، بوی نامطبوع و بروز مشکلات فیزیکی مانند: در رفتن وتر آشیل پا و آرتریت زانو در موارد حاد گردیده که افزایش تعداد تعداد مرغ های وازده از عوارض ثانویه آن خواهد بود. به جرات می توان گفت که بر خلاف تصور بسیاری از پرورش دهندگان سنتی بخش عمده ای از اهداف تهویه ای سالن براساس خروج رطوبت از سالن طراحی می شود.

تهویه در سالن های پرورش طیور و چگونگی اجرایی آن

طراحی سیستم های تهویه ای و تنظیم هوای ورودی به سالن با توجه به ضرورت های پرورشی گله و جلوگیری از آسیب های ناشی از سرعت و نحوه ورود هوا به سالن خصوصا در فصول سرد ، همواره بخش مهمی از نگرانی ها و برنامه های تهویه ای تولیدکنندگان بوده و عدم پیش بینی و محاسبات استانداردهای مورد لزوم ، علاوه بر نارسایی در تهویه مناسب سالن ، امکان بروز و اشاعه بیماری های تنفسی را نیز افزایش خواهد داد.

عموما محاسبه تهویه مورد نیاز در سالنهای پرورش طیور از طریق مقدار جابجایی هوا بر اساس متر مکعب و با توجه به وزن پرندگان و یا مقدار جابجایی آن با توجه به سرعت استاندارد می باشد.

معمولا سیستم های تهویه ای موجود در ایران به اشکال طولی ، عرضی ، ترکیبی ( عرضی و طولی ) می باشند . در حالت ترکیبی امکان نصب برنامه ی اتوماسیون و تهویه حداقل وجود داشته که از طریق نصب اینلت های هوای ورودی و دستگاه کنترل مرکزی قابل اجرا می باشد.

در این روش تجهیزاتی مانند هواکش ، اینلتها و دریچه های هوادهی ابتدای سالن از ابزار اصلی ورود و کنترل هوا به داخل سالن می باشند. در این نوع سیستم هوادهی ، تهویه سالن ها در فصول سرد از طریق اینلت و به صورت عرضی و در تابستان نیز از طریق دریچه ای ابتدایی سالن ( پدهای سلولزی و یا پوشال های خنک کننده ) به صورت طولی امکان پذیر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *