تغذیه طیور در دوران پرورش

تغذیه طیور در دوران پرورش

تغذیه طیور در دوران پرورش : در ابتدای ورود جوجه ها از دستگاه جوجه کشی به سالن پرورش باید آب تازه و گرم در اختیار جوجه ها قرار گیرد ، ولی نباید دان در اختیار آن ها باشد. افزودن ساکارز ( شکر ) در رشد اولیه و توانایی زنده ماندن آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. اگر جوجه ها در هنگام حمل به سالن در معرض استرس قرار گیرند ویتامین های محلول در آب و الکترولیت ها باید به آب آشامیدنی اضافه شود.

نکات تغذیه طیور در دوران پرورش

یک پرورش دهنده قبل از جوجه درآوری دستگاه جوجه کشی باید تصمیم بگیرد که از چه نوع دانی استفاده نماید. می توان دان نرم یا کرامبل را انتخاب نمود ولی اکثرا برای شروع ، دان نرم را ترجیح می دهند. توجه داشت باشید که تحت فشار قرار دادن دان مثل آن چیزی که در ساختن کرامبل انجام می شود باعث بروز عارضه همدیگرخواری در سیستم قفس خواهد شد.

دان اولیه

بهتر است ابتدا آب در اختیار جوجه ها قرار گیرد و پس از دو روز دان اولیه ( سوپر استارتر ) مصرف نمایند. در اکثر موارد مقوایی روی کف توری قفس قرار می دهند و دان را بر روی آن میریزند. بهتر است دان خوری ها بطور همزمان پر از دان گردند.

مصرف دان

مصرف هفتگی دان باید ثبت گردد، از این رو توزین دان ضرورت دارد. عوامل زیادی از قبیل نژاد طیور ، ترکیب دان و حرارت محیط در میزان مصرف دان در طی ۶ هفته اول زندگی موثرند.

دانخوری های دوران رشد

دان می تواند بطور دستی یا توسط دستگاه اتوماتیک ( تراف ) توزیع گردد. در اکثر موارد از دانخوری های نوع ترافی که توسط دستگاههای اتوماتیک پر می شوند استفاده می کنند. در سیستم نیمه اتوماتیک از ارابه های حمل دان استفاده می شود. این سیستم ها موتوریزه بوده ، دان از مخازن مخصوص در اربه جمع می شوند و سپس توسط دست به ترافها اضافه می گردد یا اینکه دان توسط یک حمل کننده حلزونی و سیستم بالا برنده از مخزن خارج شده و سپس بر اساس قوه جاذبه به داخل تراف ها ریخته می شود.

انوع دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ را با کلیک بر روی لینک مشاهده فرمایید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.