بیماری های بلدرچین

بیماری های بلدرچین

باید این مهم را به خاطر داشت که می توان از بروز اکثر بیماری های بلدرچین ائم از بیماری های ویروسی با بکارگیری یک مدیریت خوب و کاربردی پیشگیری کرد . لانه ها باید تمیز و دارای تهویه و دمای مناسب باشند و از ورود جانوران موذی به آنها ممانعت شود. در این بخش از بیماری های پرندگان می خواهیم به بررسی بیماری های رایج بلدرچین بپردازیم و راه کارهای پیشگیری از آنها را ارائه دهیم با ما همراه باشید.

بیماری های رایج بلدرچین

این گونه نباید با انواع دیگر پرندگان پرورش داده شود، زیرا به خوبی مشخص شده که گونه های مختلف پرندگان دارای حساسیت های متفاوت در برابر ارگانیسم های عامل بیماری هستند. از آنجا که بلدرچینهای جوان به بیماری حساس تر هستند بنابراین آنها باید جدا از بلدرچین های مادر پرورش یابند زیرا پرنده های مادر ممکن است به طور تحت بالینی با میکروارگانیسم هائی آلوده باشند و یا به عنوان حاملین عوامل بیماریزا عمل کنند.

در مزارع بزرگ پرورش بلدرچین توصیه می شود که سرپرست های مستقل جهت مراقبت از این پرنده ها گماشته شوند. شواهدی مبنی بر انتشار بیماری های خاصی مانند لکوز در مزارعی که این پرنده و ماکیان به طور جداگانه پرورش می یابند ولی سرپرست آنها یکی است، وجود دارد. برعکس بلدرچین های ژاپنی ممکن است به عفونتهای تحت بالینی مبتلا شوند و آن را به سایر گونه های پرندگان انتقال دهند.


این پرندگان باید با غذای مناسب که از منبع مورد اطمینان خریداری شده تغذیه شوند. غذا باید در مکان خشک نگهداری شده و از رشد کپکها ممانعت بعمل آید و همچنین باید از جانوران موذی که ممکن است سبب ایجاد بیماری یا انتقال میکروارگانیسمها شوند محافظت گردد. این پرندگان باید به طور مرتب و روزمره بازبینی شده و اگر نشانه هائی از قبیل کزکردگی، لرزش، فلجی را نشان دادند جهت معاینه به دامپزشک ارجاع داده شوند.

پیشگیری از بیماری های بلدرچین

هنگامی که بیماری شیوع پیدا می کند صاحبان مزارع باید به توصیه هائی مبنی بر جداسازی پرندگان سالم از بیمار عمل کنند. زیرا کانی بالیسم ، خوردن مواد دفعی پرندگان بیمار و انتقال از طریق آئروسل سبب انتشار بیماری خواهد شد. توصیه می شود که لاشه ها سوزانده و یا به وسیله آهک مدفون شوند و تمام محل ضدعفونی گردد. همچنین انکوباتورها ضدعفونی شده و جوجه بلدرچینهای تازه هچ شده در محلهای ضدعفونی شده پرورش یابند. منبع شیوع بیماری در صورت امکان شناسائی گردد و با اقدامات پیشگیری کننده مناسب بیماری تحت کنترل درآید.

بیماری های بلدرچین ژاپنی

بلدرچین ژاپنی با این که نسبت به برخی از بیماریها مقاوم است ولی نسبت به ابتلا طبیعی به اکثر بیماریهای ویروسی ماکیان حساس می باشد به خصوص هنگامی که تحت شرایط مدیریتی ضعیف پرورش یابد. هرچند تعداد گزارشهای مربوط به وقوع طبیعی بیماری در بلدرچینها در مقایسه با ماکیان دیگر کمتر می باشد. اما این موضوع ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که تعداد معدودی مزرعه پرورش این نوع پرنده وجود دارد. با توجه به پیشرفتهای اخیر در امر روشهای فنی تشخیصی در ویروس شناسی این احتمال وجود دارد که موارد بیشتری از وقوع طبیعی بیماری های ویروسی خصوصا آنهائی که ناشی از اعضای گروه آدنوویروس هستند گزارش شوند.

انواع بیماری های بلدرچین

با وجود اینکه ظاهرا بلدرچین ژاپنی نسبت به سایر طیور به بیشتر بیماریها مقاوم می باشد، ولی این پرنده نیز به عفونت های طبیعی ناشی از اکثر انگلها، قارچها، باکتریها، مایکوپلاسماها و عفونتهای ویروسی که طیور اهلی را مبتلا می سازند، حساس است. بنابراین بلدرچین ژاپنی باید به طور جدا از بوقلمونها و ماکیان پرورش یابد. همچنین بلدرچین ژاپنی به انگلهای خارجی از قبیل شپشها، کنه ها، جربها، ککها و انگلهای داخلی مانند: Choanotaenia Infundibulum، Raillietina Echinobothridia ، هتراکیس گالیناروم و عفونتهای تک یاخته ای مانند کوکسیدیا و هیستوموناس مله اگریدیس حساس می باشد.

عفونت قارچی در بلدرچین

معمولترین عفونت قارچی در بلدرچین ژاپنی، آسپرژیلوس و کاندیدیازیس می باشد. بیماریهایی که باکتریائی هستند شامل سالمونلوز، کلی باسیلوز، اریزیپلاس و همچنین مایکو پلاسموز، ممکن است تحت شرایط طبیعی در این پرنده ها رخ دهند. همچنین در مواردی وقوع بیماری پاستورلوز در نژاد ژاپنی گزارش شده است. بلدرچین ژاپنی همانند ماکیان اهلی به بیماریهای ناشی از کمبودهای نیز تغذیه ای مبتلا می گردد.

بیماریهایی که ویروسی می باشد  مانند انسفالومیلیت پرندگان، بیماری مارک، بیماری نیوکاسل، روس سارکوما، برونشیت عفونی، بیماری آنفلوانزا، آبله پرندگان ، برونشیت بلدرچین ها، رتیکولواندوتیلوز، هاری ، آنسفالومیلیت شرقی اسب و لکوز حساس می باشد.

بیماری نیوکاسل در بلدرچین

گزارش هایی از شیوع طبیعی بیماری های بلدرچین که یک نمونه شایع آن نیوکاسل است که در گله ها وجود دارد. دو محقق اظهار داشتند که بلدرچینها نسبت به ماکیان حساسیت کمتری به نیوکاسل داشته اند و این بیماری به ندرت در آن ها تشخیص داده شده است. با وجود آنکه بیماری نیوکاسل به شکل بومی (اندمیک) در ماکیان هنگ کنگ وجود دارد و بلدرچینها در آنجا در مقیاس بزرگی پرورش می یابند، عفونت طبیعی ناشی از NDV از مدتها قبل دیده نشده است.

این محققین همچنین اظهار داشته اند از آنجا که تعدادی از پرندگان وحشی به شکل تحت بالینی بیماری نیوکاسل مبتلا شده و حاملین فاقد نشانه های بیماری ND هستند، بنابراین ممکن است پرنده ها نیز تحت شرایط محیطی خاص به عفونت تحت بالینی بیماری نیوکاسل مبتلا شوند.

علائم بیماری نیوکاسل با کاهش وزن، اسهال، نشانه های عصبی مانند لرزش و فلجی پاها و عدم کنترل پرنده بر روی گردن، بال و پا و پائین آمدن میزان تولید تخم در گله مادر مشخص می گردد. در گزارش هائی که از شیوع طبیعی بیماری نیوکاسل در گله های بلدرچین وجود دارد، نشانه های تنفسی توصیف نشده است.
نشانه های بالینی بیماری نیوکاسل دربلدرچین عبارت است از: تلفات ناگهانی، درجات متفاوتی از بی اشتهائی، کسالت و کز کردگی. در صورت ادامه بیماری، به تدریج این علائم شدیدتر و واضح تر شده و لاغری پیش رونده، مدفوع اسهالی با رنگ زرد روشن که پس از مدتی به صورت آبکی و شفاف در آمده و در انتها به صورت اسهال غلیظ و سبز رنگ در خواهد آمد، دیده خواهد شد.

علائم بیماریهای بلدرچین

برخی ازبلدرچینهای مبتلا، پس از سه تا چهار روز از شروع حالت بی اشتهائی و اسهال نشانه های عصبی کاملا مشخص و متفاوتی، ازعدم تعادل خفیف تا یک فلجی شل کامل (flaccid) نشان می دهند. این مورد که حالت خاصی از فلجی بوده شامل افتادن بر روی جناغ و یا به یک طرف بدن و کشیده شدن پاها به طرف عقب می باشد. بالها اندکی از هم باز شده، حالت آویخته داشته و بر روی بستر قرار می گیرد.

سر بلدرچینهای مبتلا به طور وارفته ای به یک طرف آویزان می باشد. وقتی این گونه بلدرچینها در دست گرفته می شوند به نظر می رسد که کنترلی بر بالها و پاها و گردن خود ندارند ولی در عین حال هنوز هوشیار به نظر می رسند. پرهای اطراف مقعد مرطوب بوده، گاهی اوقات به وسیله موادی به رنگ سفید گچی در می آید. در کالبد گشائی بلدرچینهای تلف شده ضایعاتی از قبیل درجات متفاوتی از تغییرات چربی (fatty change) در کبد و کلیه ها، رسوب اورات زرد رنگ بر روی قسمتهائی از کیسه های هوائی، پرخونی دوازدهه و قسمت فوقانی روده ها مشاهده می گردد. هیچ گونه ضایعه ماکروسکوپی در ریه ها، نای، مغز، مننژ، عصب سیاتیک و شبکه بازوئی و طناب نخاعی دیده نشده است.

آنفوانزا در بلدرچین

یکی از بیماریهای بلدرچین که گزارشهای زیادی درباره شیوع طبیعی بیماری آنفلوانزا ناشی از سویه های تیپ A و C در بلدرچینها وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که تیپ C ویروس آنفلوانزا در میزبانی غیر از انسان شناسائی نشده است. تلفات ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزا غالبا بالا و از ۱۰ تا ۸۰ درصد متغیر می باشد. این بیماری در پرندگان جوان نسبت به پرندگان مسن تر از شدت بیشتری برخوردار است. در کالبد گشائی بلدرچینهای تلف شده، تراکئو برونشیت کاتارال، رینوسینوزیت و پرخونی ریوی و تورم روده ای کاتارال مشاهده شد.

معمولا تشخیص این بیماری بر اساس تلقیح بافت آلوده به خصوص نای و شش ها به داخل حفره آلانتوئیک تخمهای جنین دار ماکیان می باشد. جنین ها ظرف ۳ یا ۴ روز تلف شده و مایع آلانتوئیک آنها گلبولهای قرمز خون ماکیان را منعقد می کند. وجود ویروس آنفلوانزا را می توان با آزمایش تایید نمود. انجام آزمایش های CFT و ELIDA بر روی سرم پرندگان مبتلا ارزشمند بوده و در تشخیص بیماری پرندگان واکسینه نشده کمک می نماید.

واکسن آنفولانزا برای بلدرچین

بررسی واکسنهای ضد آنفلوانزا نشان داد که ایجاد ایمنی چه بسا میزان تلفات را در پرندگان کاهش دهد. هر چند به علت تعدد تیپها و تحت تیپهای آنتی ژنیک ویروس آنفلوانزا، ایجاد ایمنی در پرندگان به شکل محدودی صورت می پذیرد. عفونت ناشی از ویروس آنفلوانزا باید از بیماری نیوکاسل، عفونتهای ناشی از ویروس آبله، کرونا ویروس، عفونتهای مایکوپلاسمائی و باکتریائی مانند پاستورلوز و هموفیلوس پاراگالیناروم تفریق شود. آزمایشهای ایمنی متقاطع نشان داد که ویروس آبله در بلدرچین هائی که به طور طبیعی مبتلا شده اند، به طور ایمونولوژیک از ویروس های آبله ماکیان و کبوتر متمایز و مجزا می باشند.

ویروس آبله

همچنین ثابت شده که ویروس آبله بلدرچین و ویروس آبله مرغ مینا غیر وابسته هستند. آزمایش حفاظت متقاطع نشان داد که وابستگی ویروس آبله بلدرچین به ویروس آبله کبوتری نسبت به آبله ماکیان وابستگی نزدیک تری است. یک سویه ویروس آبله به نام ۲۴۱-۶۳-PV کشف شده که از نظر خصوصیات بیولوژیک از سایر ویروسهای آبله متفاوت بوده، تلقیح تجربی آن از طریق داخل مغزی، سبب آنسفالومیلیت و تلفات بالا در بلدرچینها می گردد.

جوجه مرغهای SPF تلقیح شده با ویروس آبله بلدرچین، ضایعات جلدی شدیدی را نشان دادند. این ضایعات در دید میکروسکوپی دارای ویژگی درماتیت پرولیفراتیو شدید همراه با شکل گیری گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی در سلولهای اپی تلیال بود.

بلدرچین گوشتی
تشخیص این بیماری بر اساس وجود ائوزینوفیلیک در سیتوپلاسم آلوده می باشد. اگر بتوان پارتیکل های ویروس آبله را به وسیله میکروسکوپ الکترونی در بافتهای آلوده نشان داد، تشخیص بیماری تایید خواهد شد. تنها برخی از سویه های ویروسهای آبله آلوده کننده بلدرچین ژاپنی ، وقتی که بر روی CAM جنین ماکیان تلقیح شوند، تولید ضایعات POCK کرده و به همین جهت برای تشخیص بیماری آبله در بلدرچین به این آزمایش نمی توان اعتماد کرد.

در ارزیابی ایجاد ایمنی هومورال و با واسطه سلولی، توسط AVIPOX VIRUS در این جانوران یک اثر کاهنده موقت بر روی ایمنی هومورال تا ۱۲ روز پس از عفونت در بلدرچینهای آلوده شده با AVP در مقایسه با گروه شاهد دیده شد. سطح ایمنی سلولی در این بلدرچینها از روز چهارم پس از آلوده سازی به طور معنی داری افزایش یافته در روز هفتادم پس از عفونت به بالاترین میزان خود رسید.

نظرات کاربران
 • چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ at ۱۰:۳۸
  Permalink

  سلام باتشکر از مطالب خوبتون
  چندتا ازبلدرچین های من گردنشون مثل اینک شکسته حالت تاب خوردگی پیدا کرده تعادل ندارن احتمالا نیو کاسل هست ایا این این نوع بیماری وارگیر داره وسوال دوم اینکه راه درمانش چیه؟ ممنون میشم اگه منو راهنمایی بفرمایید

  Reply
  • شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ at ۱۰:۱۳
   Permalink

   سلام
   هرچه سریع تر باید بلدرچین های مبتلا به نیوکاسل بصورت کلینیکی توسط دامپزشک درمان شود تا به پرنده های دیگر سرایت نکند.

   دی کیو شاپ

 • شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ at ۱۸:۳۸
  Permalink

  سلام بلدرچین ماده من افسرده و بی اشتها شده و دائم یه گوشه کز کزده و چشمهاش رو می بنده و گاهی هم نوکش رو باز میکنه و نفس میزنه مدلی که زیر گلوش تند تند بالا پایین میره.

  Reply
  • شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ at ۱۸:۴۹
   Permalink

   سلام
   پرنده دهانشو بسمت بالا باز می کنه؟

 • شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ at ۲۳:۳۱
  Permalink

  سلام بلدرچین ها هم ممکنه ویروس کرونا بگیرن؟

  Reply
  • دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ at ۱۱:۱۴
   Permalink

   سلام
   تابحال از طیور گزارشی نشده است.

 • چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ at ۲۰:۲۳
  Permalink

  سلام ببخشید، یک بلدرچین ما توسط یک بلدرچین دیگه سرش زخمی و خونی شده بود، الان زخمش به نظر خوبه اما یک چشمش نمیبینه و بیحال شده و زیاد هم چرت میزنه! نفس نفس میزنه و انگار بیشتر از دهان نفس میکشه، هر از مدت هم غذا و اب میخوره اما همچنان بیحاله!

  Reply
  • یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ at ۱۱:۳۴
   Permalink

   سلام
   قسمت زخمی شده به غیر از چشم را با OTC اسپری نمایید. و به همراه آب قرص اکسی تتراسایکلین بهمراه انرو و سولتریم به مدت ۵ روز بدهید.

 • چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ at ۱۴:۵۱
  Permalink

  سلام..من ۷ تا بلدرچین دارم..دو تاشون سه ماهشونه..بقیه سنشون بیشتره..این دو تا بلدرچین از غذای بقیه میخورن و رشد خوبی هم داشتن و به تخم رسیدن..یک هفتست که از یکی از این دوتا جدیدا دو سه باری لکه خون همراه تخم و مدفوع دیدم..دو بار همراه تخم و یک بار همراه مدفوع اسهال..بنظرتون بیماریش چی میتونه باشه..؟؟دو باری که تخمش همراه خون بود تخم بدون پوست گذاشت..لطفا میشه راهنماییم کنید..

  Reply
  • پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ at ۱۵:۳۶
   Permalink

   سلام
   خونریزی زیاده دارن؟ بهمراه اسهال می باشد؟ لطفا به آی دی زیر تصاویر از مدفوع خونی بفرستید.
   @Dqoneshop

 • چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ at ۱۸:۵۷
  Permalink

  سلام ببخشید یکی از بلدرچینای من از بقیه جدا میشه و یه گوشه کز میکنه و چشماشو میبنده.
  میشه راهنماییم کنید.

  Reply
  • پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ at ۰۹:۵۷
   Permalink

   سلام
   مولتی ویتامین در آب حل کنید بدهید.

 • سه شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۹ at ۲۱:۳۶
  Permalink

  سلام من تازه یه بلدرچین ماده خریدم هنوز بالغ نشده هیچ وقت راه نمیره همش یه جا می شینه ولی می تونه راه بره. به نظر ‌شما مشکلش چیه؟

  Reply
  • چهارشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۹ at ۰۸:۴۹
   Permalink

   سلام
   ویتامین AD3E را یک قطره صبح و یک قطره عصر در دهان پرنده بچکانید. بمدت ۵ تا ۷ روز تکرار نمایید.

 • شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۹ at ۲۲:۰۰
  Permalink

  سلام ببخشید یکی از بلدرچین های من که نر هستش اونقدر به بلدرچین های ماده میزنه که دیگه بلدرچین های ماده هیچ پری در بدنشون باقی نمونده!!! به نظر شما مریضی داره؟

  Reply
  • یکشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۹ at ۰۸:۵۲
   Permalink

   سلام
   در هر یک کیلو غذا ، یک قاشق غذاخوری نمک بریزید. و در پشت بلدرچین های ماده با اسپری OTC درمان نمایید.

 • دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ at ۱۷:۲۸
  Permalink

  سلام، ۱۰ تا جوجه بلدرچین داشتم که دو روز مریض شدن و ۴ تا مردن صدای جیک جیکشون گرفته و لاغر شدن و پرهاشون ریخته، سرشون بالا میارن و نفس میکشن پاها شون می لرزه و تعادل ندارن
  چکار کنم که دیگه نمیرن و سریع خوب بشن؟
  ممنون

  Reply
  • پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ at ۱۶:۴۰
   Permalink

   سلام
   انروفلوکساسین و سولتریم به پرنده هایی که درگیری حاد دارند ، یک قطره صبح و یک قطره عصر داخل دهان بریزید. و برای مابقی داخل هر یک لیتر آب ، یک قاشق چای خوری حل نمایید. بعد از ۳ روز اکسی تتراسیکلین داخل آب حل نمایید.

 • شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ at ۲۱:۳۱
  Permalink

  سلام
  من ۸ تا جوجه بلدرچین تقریبا ده روزه دارم یکیشون از دیروز متوجه شدم عقب عقب میره و از عصر امروز بی حال شده و چشماشو بسته و گردنشم یه طرفی کج میکنه. براش محلول مولتی ویتامین با شکر و آب دادم چون غذا نمیخورد.چه کار میتونم بکنم که نمیره ؟مریزیش واگیردار نباشه؟
  با تشکر

  Reply
  • سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ at ۱۶:۱۱
   Permalink

   سلام
   بلدرچین به سختی درگیری بیماری خاصی می شود و عمده بیماری هایی که درگیر می شود نیوکاسل و برونشیت می باشد. این علائمی که فرمودید به احتمال زیاد دچار بیماری نیوکاسل شده است. تا این لحظه درمان قطعی برای درمان بیماری نیوکاسل پیدا نشده است. بیماری نیوکاسل دارای تب زیادی می باشد که می توانید با مولتی ویتامین از تب پرنده بکاهید و از ویتامین C ضد استرس برای تنظیم الکترولیتهای بدن انجام شود. از B کمپلکس برای محرک رشد استفاده نمایید و همچنین از یک داروی ضد التهاب گیاهی بمانند زردچوبه ، محلول در آّب که خاصیت تب بری و داروی ضد التهاب گیاهی می باشد و خاصیت ضد میکروبی و ضدقارچی دارد.
   لطفا به مطلب بیماری نیوکاسل را هم مطالعه کنید.

 • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ at ۰۰:۴۸
  Permalink

  سلام. ممنون میشم به این سوال من پاسخ بدین. بلدرچین من مدفوع سبز دفع میکنه که روش لایه سفید رنگ داره، یک بافت مثل بافت مخاطی دفع میکنه که توش تیکه های کیستی شکل هست که الان با موکوس دفع میکنه، غذا خوردنش خیلی کم شده که از امروز تقریبا نمیخوره. حالت عصبی داره که مثل ترسیدن یدفعه میپره و میلرزه، امروز از پشت افتاد و بال میزد و منقبض بود بدنش که بغلش کردم و آروم شد بهتر شد. الان تعادلش بهم میخوره و نمیتونه خوب راه بره و معمولا میشینه زود. پارسال ناگهانی یه صدایی مثل جیغ از خودش درآورد و بی جون شد و غذا نمیخورد که بهش انروفلوکساسین تزریقی دادن و خوب شده بود. من بهش ۵ روز انروفلوکساسین تزریقی با دوز ۰/۱ تو ۰/۴ آب مقطر دو بار توو روز تزریق کردم که دیروز چون ۵ روز شده بود دارو رو قطع کردم ولی امروز بدتر شد، بهش تتراسایکلین و سیر هم میدم ولی الان امروز موقع سیر دادن گردنش کج شد و شروع کرد به لرزیدن که آروم شد بهتر شده بود ولی الان حالش دوباره بد شده و غذا نمیخوره و میلرزه و میپره و عدم تعادل داره و مدفوعش سبز و سفید. مشکلش چیه و چیکار باید بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنین

  Reply
  • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ at ۱۰:۱۰
   Permalink

   سلام
   بلدرچین به سختی درگیر بیماری خاصی می شود و عمده بیماری هایی که درگیر می شود نیوکاسل و برونشیت می باشد. این علائمی که فرمودید به احتمال زیاد دچار بیماری نیوکاسل شده است. تیپ نوع دیگر عصبی می باشد که تاکنون بسیار نادر در بلدرچین گزارش شده است.
   تا این لحظه درمان قطعی برای درمان بیماری نیوکاسل پیدا نشده است. بیماری نیوکاسل دارای تب زیادی می باشد که می توانید با مولتی ویتامین از تب پرنده بکاهید و از ویتامین C ضد استرس برای تنظیم الکترولیتهای بدن انجام شود. از B کمپلکس برای محرک رشد استفاده نمایید و همچنین از یک داروی ضد التهاب با گیاهی بمانند زردچوبه ، که سرشار از روی ، آهن ، نیاسین ، مس و پتاسیم است، محلول در آّب که خاصیت تب بری و داروی ضد التهاب گیاهی می باشد و خاصیت ضد میکروبی و ضدقارچی دارد. استفاده از ملاس و ماءالشعیر بخاطر داشتن قند و پتاسیم زیاد و الکترولیتهای مختلف سبب بهبود حرکت دستگاه گوارش و افزایش اشتها می گردد.
   لطفا به مطلب بیماری نیوکاسل را هم مطالعه کنید.

 • دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ at ۰۱:۳۶
  Permalink

  سلام من ۳۰۰ تا بلدرچین جوجه دارم بعد از این که به دنیا اومدن به مرور ضعیف شدن بال هاشون کمی افتاده و تراکم پر هاشون کمه کم اشتها هستند و اکثر مواقع به یک طرف دراز میکشن و البته از این ۳۰۰ تا یک مورد فقط یک مورد گردن کج و یک مورد پای فلج پیش اومد و بقیه با همون حات های که گفتم و نفس نفس هم نمیزنن عادی نفس میکشن چه بیماریه و داروش چیه

  Reply
  • چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ at ۱۰:۵۵
   Permalink

   سلام
   تغذیه ضعیفی دارند . شما بهمراه تغذیه ( پلیت سوپر استارتر ) ویتامین AD3E در آب حل نمایید و به جوجه ها بدهید.

 • پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹ at ۲۰:۵۵
  Permalink

  سلام وقت به خیر
  من دو سال که، یک دونه بلدرچین تخم گذار دارم چند روز انگار پاش درد میکنه ، بردمش دامپزشکی گفت کف پای یکم التهاب داره، چون جای پای انگار خوب نبوده ، چون روی فرش راه میره بعضی موقع ها هم میزارش تو خاک ، بازی کنه.
  کپسول ضدالتهاب داد با قطره کلسیم
  اما حس میکنم بهتر نشده و بچه ام خوب راه نمیره ، دائم میشینه و نمیتونه با پاش صورتش رو بخارونه.
  چند روز مولتی ویتامین تزریق کرد
  من براش چیکار میتونم کنم ؟ درد پاش کمتر بشه و بهتر راه بره
  ضد التهاب گیاهی رو تو اب حل کنم بهش بدم
  سپاسگزارم از راهنمایی تون

  Reply
  • شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ at ۱۷:۱۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر ؛
   عمر مفید تخمگذاری بلدرچین ۹ ماه می باشد. خب طبیعی است که دو سال از تخمگذاری میگذره و بلدرچین ضعیف شده. باید ویتامین AD3E و کلسیم و سبزیجات بدهید تا در استخوان بندی ترمیم شکل بگیرد. پلیت رشد ۱ تا ده روز بدهید و بعد از این مدت پلیت پایانی بدهید.

   ** با صفحه اینستاگرام دی کیو شاپ به روز باشید.
   اینستاگرام دی کیو شاپ

 • شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ at ۰۵:۱۵
  Permalink

  سلام و وقت بخیر
  من یک بلدرچین ماده دارم که پنج ماهش هست. تخم میذاره ولی مدت زمان تخم گذاریش طولانی شده! یعنی یه هفته اول هر روز گذاشت بعد شد روز درمیون بعد دو روز یه بار و الان سه یا چهار روز یه بار! الان دو روز هست که اشتها نداره برای غذا. امروز اصلا غذا نخورد! آب خیلی کم خورد. و کسل هست و حالت خواب آلود داره! مدفوعش به رنگ سفید شده از امروز! اندازه یک عدس بهش سیر دادم ولی بهتر نشد! داخل چینه دونش غذا هست انگاری…صبح بیشتر بود الان که شب هست حجم چینه دونش کمتر شده! تخم هم نذاشته دیگه! من بهش غذا ارزن میدادم و گاهی برنج! که خوب بود! از وقتی شروع کرد به تخم گذاشتن توی خاکش گاهی نمک میریزم و بهش هفته ای دو روز پوست تخم مرغ کوبیده شده میدادم! برای این حالش چیکار کنم؟ اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد یهو؟! میشه لطفا راهنمایی کنین؟

  Reply
  • شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ at ۱۵:۳۷
   Permalink

   سلام
   این تغذیه که شما دادید برای بلدرچین مناسب نمی باشد!
   برنج به مرور زمان انگل میاره. ویتامین AD3E به مدت ۵ روز در آب تازه حل نمایید و بهتره از پلیت رشد ۱ برای تغذیه بلدرچین تخمگذار استفاده نمایید.

 • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ at ۱۹:۲۹
  Permalink

  با سلام ممنونم از اطلاعاتتون و راهنماییتون. میشه لطفا بفرمایین این ویتامین رو چجوری میتونم پیدا کنم؟ سایت آمازون داره؟ من ایران نیستم! و اینکه اطلاعی راجب پلیت رشد ندارم! سرچ هم کردم ولی مطلبی پیدا نکردم! میشه لطفا راهنمایی کنین! ایمیلم رو دارین ممنونم میشم اگه برام فایل یا وب سایتی رو ارسال کنین تا بتونم مواردی که گفتین رو تهیه کنم!

  Reply
 • پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ at ۰۰:۰۹
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  من حدود ۲۰۰تا جوجه بلدرچین ۷ روزه دارم
  فضله هاشون به پا جوجه چسبیده چجوری میتونم درمان کنم که دیگه این اتفاق نیوفتده

  Reply
  • پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ at ۱۰:۰۴
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   نوعی زگیل هست که به پای پرندگان و بخصوص بیشتر در بلدرچین اتفاق می افتد.
   برای درمان می توانید ابتدا بلدرچین را در یک مکان جدا ( بنام بیمارستان سالن ) منتقل نمایید. و بعد پماد نئومایسن را در سه مرحله به پای بلدرچن بمالید و در انتها با پوویدون آیداین را در محل آغشه کنید تا کاملا شستشو و ضدعفونی نمایید/

 • دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ at ۱۸:۵۵
  Permalink

  سلام وقتتون بخیر
  بلدرچینم دو روز غذا نمیخوره فقط اب میخوره حالت خواب الودگی داره مدفوشم سفیده
  میدونید مشکلش چیه یکسالی میشه دارمش پرهاش تا روی پاش اومدن را رفتنش مشکلی نداره مثه کسی که ضعف میکنه شکنش صدا میده

  Reply
  • سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ at ۱۰:۱۸
   Permalink

   سلام
   داروی انروفلوکساسین + سولتریم تا ۳ روز در آب حل کنید و بعد از این مدت پودر نئومایسین را در آب حل نمایید و در انتها مولتی ویتامین داده شود.

 • چهارشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۵:۱۵
  Permalink

  سلام وقت به خیر
  بلدرچین من حدود یک هفته است که با مدفوعش اب زیادی دفع کنه که احساس میکنم کمی هم بوی تند میده
  دفعات اب خوردن و دفع مدفوعش بیشتر شده
  ولی اشتهاش خوبه ( دان پارس – غذای اوشکایا – میل ورم ) میخوره و گاهی هم از پودر فایزر تو ابش حل میکنم
  چیکار باید براش بکنم ؟
  ممنون از راهنمایی تون

  Reply
  • یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ at ۱۰:۴۱
   Permalink

   سلام
   غذاشو تغییر بدید. هضمش کامل نیست.

 • سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ at ۱۳:۳۷
  Permalink

  سلام من یک بلدرچین ماده دارم که بعضی مواقع گردنش رو تکان میده انگار که پشت گردنش میخاره و بعد صدای سوت مانندی از خودش در میاره مشکلش چیه؟

  Reply
  • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ at ۱۶:۴۶
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بلدرچین شما دچار انگل شده.ساشه لوامیزول را ۴ قسمت کنید و یک قسمت را در آب حل نمایید و ۲ هفته بعد تکرار نمایید.

 • سه شنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۰ at ۰۶:۴۹
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  من یدونه بلدرچین نر دارم که مدتی هستش که در قسمت
  زیر دمش و مقعدش یه چزی شبیه کیست به وجود اومده،متورم و کمی هم قرمز رنگ هستش،تو اینترنت سچ کردم علاعمش شبیه بیماری پرولاپس نیست،چون بیرون زدگی نداره،لطف میفرمایید کمک کنید به من؟

  Reply
  • سه شنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۰ at ۰۹:۱۸
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   بلدرچین در چه سنی می باشد؟ وزن را هم بفرمایید و چه تغذیه ای در اختیارشان قرار می دهید..؟

 • شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ at ۱۱:۳۶
  Permalink

  سلام دو روز هست یک جفت بلدرچین نر و ماده خریدم غذا دان پارس میدم خوب بودن اما امروز ماده همش چرت میزنه از قفس بیرون نمیاد و غذا نمیخوره مدفوعشم هم ب صورت لکه های سفید روی مقوای زیر پاشونه مشکلش چیه؟ باید نر رو جدا کنم ازش؟

  Reply
  • شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ at ۱۴:۳۹
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   روزی یک قاشق چای خوردی انروفلوکساسین + سولتریم را در هر لیتر آب حل نمایید و تا ۵ روز تکرار نمایید و بعد از این دوره ویتالیت را در آب حل کنید.

 • جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ at ۱۷:۰۰
  Permalink

  سلام ببخشید بلدرچین ماده من از روز اول خریدمش خوب تخم میداد ولی امروز لب ب چیزی نمیزنه نه آب نه غذا ..صبح کمی از دهنش آب خیار اومد بیرون .. چون روزدرمیون بهشون خیار رنده میدادم ولی صبح همش بالا آورد..الان ی گوشه کز کرده و چرت میزنه و بی اشتها ..چ کنم دوست عزیز لطفکنید راهنمایی کنید

  Reply
  • یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ at ۱۶:۱۱
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   دادن خیار و یا از این دست میوه ها باعث اسهال در پرنده می شود. اکسی تتراسیکلین را در آب حل کنید تا ۳ روز بدهید و از پلیت بابت تغذیه استفاده نمایید.

 • جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ at ۱۱:۲۶
  Permalink

  سلام جوجه بلدرچین من تا دیروز سر حال بود ولی الان بی‌حال شده حرکت به سختی میکنه و پاهاشو نمیتونه باز کنه چیکار کنم

  Reply
  • یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ at ۱۰:۲۰
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   ویتامین AD3E را در آب تازه حل نمایید و بمدت ۵ روز تکرار کنید.

 • چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ at ۰۳:۳۰
  Permalink

  سلام وقت بخیر
  بلدرچین من مثل اینکه نوک پایینش شکسته و خونریزی داشته و چن لخته خون هم تویه خونش دیدم
  خوشبختانه خونش بند اومد تقریبا خوبه ولی نسبت به قبل کم غذا میخوره و بیشتر آب میخوره
  آیا مشکل جدی داره ؟

  Reply
  • شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ at ۱۰:۰۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   سبزیجات بخصوص برگ کاهو در هفته در اختیارش قرار دهید. مصرف آب چند دلیل دارد که یکی از آن بلدرچین طبع گرمی دارد و در تابستان بیشتر آب مصرف می کند.

 • چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ at ۲۰:۵۲
  Permalink

  سلام وقت بخیر، من یک جفت بلدرچین ژاپنی دارم که ماده تمام پرهای نر رو کنده. فکر کردم چون تخم میذاره کمبود داره براش مولتی ویتامین تو اب می ریزم از سبزی و دونه های متنوع هم تغذیه می کنه اما انگار بی تاثیره. نر لخت شده و لاغر نمی دونم چه کنم. لطفا شما می تونید راهنماییم کنید؟

  Reply
  • یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ at ۱۰:۱۵
   Permalink

   سلام وقت بخیر
   مکمل معدنی را در آب حل نمایید بخورد و برای همدیگر خواری یا کانی بالیسم هم در هر کیلو دان ، ۱ قاشق غذاخوری نمک بریزید.

 • پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ at ۲۲:۴۴
  Permalink

  سلام بلدرچین ماده من افسرده و بی اشتها شده و دائم یه گوشه کز کزده و چشمهاش رو می بنده و گاهی هم نوکش رو باز میکنه و نفس میزنه مدلی که زیر گلوش تند تند بالا پایین میره.

  Reply
  • شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ at ۱۸:۳۲
   Permalink

   سلام
   سولتریم در آب حل کنید تا ۵ روز بدهید. بعد این مدت ویتامین B در آب حل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.